Uploading
Log in

КЫРГЫЗ КИНОСУ кинотеатры

was last seen 28 August at 13:27
3 years
Урматтуу көрөрмандар! «Кыргыз киносу» кинотеатры ремонтко байлануштуу өз жумушун убактылуу токтотот.
КЫРГЫЗ КИНОСУ in My World.
Sign up or log in
to contact him.
Sign up
Log in

  Unsubscribe from irrelevant news

  To unsubscribe from another user's news, click the settings icon in  this post and select the necessary option.

   All
   Пользователя
   Guestbook
   More
   КЫРГЫЗ КИНОСУ кинотеатры set a cover for his profile
   photo-add-cover.html
   КЫРГЫЗ КИНОСУ кинотеатры added a post
   user-post.html
   user-post.html
   Приглашение
   Привет, КЫРГЫЗ КИНОСУ кинотеатры! Рекомендую играть в покер именно здесь. Попробуй обыграть меня!
   user-post.html
   Приглашение
   Привет, КЫРГЫЗ КИНОСУ кинотеатры! Рекомендую играть в покер именно здесь. Попробуй обыграть меня!
   user-post.html
   Приглашение
   Привет, КЫРГЫЗ КИНОСУ кинотеатры! Рекомендую играть в покер именно здесь. Попробуй обыграть меня!
   user-post.html
   Приглашение
   Привет, КЫРГЫЗ КИНОСУ кинотеатры! Рекомендую играть в покер именно здесь. Попробуй обыграть меня!
   user-post.html
   Приглашение
   Привет, КЫРГЫЗ КИНОСУ кинотеатры! Рекомендую играть в покер именно здесь. Попробуй обыграть меня!
   user-post.html
   Приглашение
   Привет, КЫРГЫЗ КИНОСУ кинотеатры! Рекомендую играть в покер именно здесь. Попробуй обыграть меня!
   user-post.html
   Приглашение
   Привет, КЫРГЫЗ КИНОСУ кинотеатры! Рекомендую играть в покер именно здесь. Попробуй обыграть меня!
   user-post.html
   Приглашение
   Привет, КЫРГЫЗ КИНОСУ кинотеатры! Рекомендую играть в покер именно здесь. Попробуй обыграть меня!
   user-post.html
   Приглашение
   Привет, КЫРГЫЗ КИНОСУ кинотеатры! Рекомендую играть в покер именно здесь. Попробуй обыграть меня!
   user-post.html
   Приглашение
   Привет, КЫРГЫЗ КИНОСУ кинотеатры! Рекомендую играть в покер именно здесь. Попробуй обыграть меня!
   user-post.html
   Приглашение
   Привет, КЫРГЫЗ КИНОСУ кинотеатры! Рекомендую играть в покер именно здесь. Попробуй обыграть меня!
   user-post.html
   Приглашение
   Привет, КЫРГЫЗ КИНОСУ кинотеатры! Рекомендую играть в покер именно здесь. Попробуй обыграть меня!
   user-post.html
   Приглашение
   Привет, КЫРГЫЗ КИНОСУ кинотеатры! Рекомендую играть в покер именно здесь. Попробуй обыграть меня!
   КЫРГЫЗ КИНОСУ кинотеатры wrote
   status.html
   КЫРГЫЗ КИНОСУ кинотеатры added a photo
   photo-add-collage.html
   КЫРГЫЗ КИНОСУ» кинотеатрынын 10-июндан 17-июнга чейинки репертуары: ЧОН ЗАЛ: «БИРТУУГАНЧИК» - комедия 11:00, 15:00, 19:10, 23:00 «ГЕРОЙ МОЕЙ ДЕВУШКИ» - романтикалык комедия 13:00, 17:00, 21:10

   КИЧИ ЗАЛ: «ПОЛАРИС ШООЛАСЫ» - мелодрама 10:30, 19:40, 23:10
   «АЯЛДЫК БАКЫТ» - мелодрама 12:20, 18:00
   «КАРТ БОЙДОК 2» - комедия 14:00, 21:30
   «КЫРДАГЫ КЫЯЛ» - социалдык драма 16:00

   Билеттин баасы кундузгу сеанстарга 80/120 сом, кечкиси 140/170 сом.
   Сурап билуу тел.: 0 312 47 47 16, 51 03 99, 0 551 51 03 99, 0709 51 03 99
   Биздин сайт
   КЫРГЫЗ КИНОСУ кинотеатры added a photo
   photo-add-collage.html
   КЫРГЫЗ КИНОСУ» кинотеатрынын 3-10 июнга чейинки репертуары:
   ЧОН ЗАЛ: «БАЛАКАЙ» -комедия 11:20
   «ГЕРОЙ МОЕЙ ДЕВУШКИ»- романтикалык комедия 13:00, 17:00, 21:10 «БИРТУУГАНЧИК» - комедия 15:00, 19:10, 23:00

   КИЧИ ЗАЛ:
   «ПОЛАРИС ШООЛАСЫ» - мелодрама10:30, 19:40
   «КЫРДАГЫ КЫЯЛ» - социалдык драма 12:20, 21:40
   «БАЛАКАЙ» - комедия 14:00
   «КАРТ БОЙДОК 2» - комедия16:00
   «АЯЛДЫК БАКЫТ» - мелодрама 18:00, 23:10

   Билеттин баасы кундузгу сеанстарга 80/120 сом, кечкиси 140/170 сом.
   Сурап билуу тел.: 0 312 47 47 16, 51 03 99, 0 551 51 03 99, 0709 51 03 99
   Биздин сайт
   user-post.html
   Uploading Error loading page. Retry in 15 seconds.
   Error loading page. Retry in 5 seconds.
   Error loading page. Retry in 5 seconds.
   • Birthday
    3 October 2011
   Gifts 12
   from Max Pila
   Снежок "Северное сияние"
   from I Osmonova
   Private
   gift
   Music 12
   Other people named КЫРГЫЗ КИНОСУ кинотеатры in My World