Все игры

Откройте свой Мир!

Sign up
Post
Spam

Самые верные суждения о Апокалипсисе

mood:мондраж
want:жить

Like

You cannot comment as you are not authorized.


Сардор Сайдуллаев      20-12-2012 16:06 (link)
Re: Самые верные суждения о Апокалипсисе
мана куриб утирганингиздай кунлар совиб охирги замон деган йолгон сузларга одам ишончини янада кучайтирмокда.. Бу гапим бежиз эмас..Ахлимиз жуда содда булганлигидан хаттоки оддий имо ишораларга хам акил билан карамай куни-кушни еки кариндош урук, таниш билиш гапларига лак тушиб ишонишади. Демокчиманки бизнинг кишлогимизда узидан акил чикармай, узгалар гапига гап кушиб этилса онсонрок булади. Шунга карамасдан биз хар хил булмагур гапларга кулок илмай акил билан иш килишимиз лозим, яни биз мусулмонлар улимдан эмас оллохдан куркайлик:)
     20-12-2012 17:11 (link)
Re: Самые верные суждения о Апокалипсисе
ха соображаешь. кишлок ахли шуда... анигини билмасдан вывод чикаришади, еще копиртириб бошка одамга айтади ва шунга охшаш гаплардеееее