Log in

Гулназ Кариева

was last seen 28 June at 15:52
31 year
Бир тууганым таянар асылдары, Аска тоодой бел болоор жакындарым. Караанынар дем болот кайда журсом, Амандыгын тилеймин
Гулназ in My World.
Sign up or log in
to contact her.
Sign up
Log in

  Unsubscribe from irrelevant news

  To unsubscribe from another user's news, click the settings icon in  this post and select the necessary option.

   All
   Guestbook
   More
   Гулназ Кариева liked
   23 November 2015 at 21:29
   photo-add-collage.html
   Ыйманы алсыз пендемин, маанисин билбейм келменин
   Жаркылдап ойноп жүрөмүн, Билбестен неге келгеним
   Акча болсо көңүл ток, акча жокто достор жок
   Бул дүйнө өзү ушундай, Адамда азыр ынсап жок
   Аракта болсо жакшылык, жакшылыгы каткырык
   Өзүңдү билбей жүрөсүң, качандыр бир күн күйөсүң
   Ынсапты бекем кармаган, кор болбойт эч ал адам
   Ыймандуу болсок жалпыбыз, Бийик болоор наркыбыз
   Урматтап сыйлап жалпыны, кечирип жалган калпыны
   Саждада болсун башыбыз, Кечирим берсин Рабыбыз
   Гулназ Кариева liked
   22 November 2015 at 21:23
   photo-add-collage.html
   ТАХАЖЖУД НАМАЗЫ
   Куптан намазынан кийин  азбы-көппү бир аз уктап, кайра туруп окулчу намаз «түнкү намаз» деп аталат.
   Түн жарымынан баштап, саарлык маалына чейинки аралыкта туруп окулчу намаз болсо «тахажжуд намазы» деп аталат.
   Тахажжуд намазы да эки рекеттен сегиз рекетке чейин окулат. Ар эки рекетте бир салам берилип окулганы жакшы.
   Бул намаз пайгамбарыбыз (саллаллооху алайхи ва саллам) үчүн парз болгон. Алла Таала ага мындай буюрган эле🌹
   «(Эй, Мухаммад!) Түндүн бир оокумунда ойгонуп, өзүңө гана таандык болгон кошумча ибадат катары Куран менен намаз оку». (Исра 79)...
   Гулназ Кариева liked
   22 November 2015 at 21:18
   status.html
   Гулназ Кариева liked
   20 November 2015 at 23:26
   photo-add-collage.html
   Апам алтын, Апам кымбат баарынан.
   Апам бакыт Апам менен шаңданам.
   Апам менен дүйнө толук мен үчүн.
   Апам менен гүлдөп турат айланам.
   Апам ырыс, үйдүн куту биз үчүн.
   Апам дөөлөт, төгүп турган мөмөсүн.
   Түгөнгүс кенч Апам байлык мен үчүн.
   Апам менен түбөлүктүү үмүтүм.
   Гулназ Кариева liked
   20 November 2015 at 23:11
   photo-add-collage.html
   Аллах Таала такыбаларды мактап мындай дейт🌹
   «Алар түндө аз убакыт гана укташат. Таң эртең менен кечирим сурашат».
   (Зарият 17-18-аяттар).
   Гулназ Кариева liked
   8 October 2015 at 12:12
   status.html
   Гулназ Кариева liked
   5 October 2015 at 22:57
   photo-add-collage.html
   Ажарлуу айдын керемет сыйкыры менен уктап...
   Түшүңөрдө төгүлгөн БЕЙИШТИ көрүп БЕЙПИЛ ЭС АЛГЫЛА!!!
   АССАЛАМУ АЛАЙКУМ...
   СИЗДЕРГЕ АЛЛАХТЫН ТЫНЧТЫК МЭЭРИМИ БОЛСУН!!!
   Гулназ Кариева liked
   5 October 2015 at 22:56
   status.html
   Гулназ Кариева liked
   5 October 2015 at 22:56
   photo-add-collage.html
   Өмүргө өчпөс нуру себелеген♥ жашоодо айкөл♥ асыл чененбеген.
   Турмушта кайчы жолдор турса дагы, туруп бек кыйындыкта кебелбеген♥
   Бул менин ыйык затым ЭНЕ деген♥
   Гулназ Кариева liked
   2 October 2015 at 18:29
   photo-add-collage.html
   Абу Саид Худри менен Абу Хурайра (разияллооху анху)дан риваят♥
   Пайгамбар (саллаллооху алайхи ва саллам) айтат♥
   "Жума күнүнө катылган сырдуу бир мезгил бар, ошол мезгилде мусулман пенде Алла Тааладан каалаганын сураса, ошол нерселер сөзсүз берилет. Ал мезгил АСЫРдан кийин келет♥". (Муснад Ахмад, Фатхул баари).
   Гулназ Кариева liked
   29 September 2015 at 19:22
   photo-add-collage.html
   Дарак балтага айтыптыр...
   Мени чапканыңа өкүнгөнүм жок
   Сабың менден болгонуңа өкүнөм дептир...
   6 comments
   for : рахмат
   28 September 2015 at 14:31
   Like
   Ма Ша Аллах рахмат чон
   29 September 2015 at 1:26
   Like
   Гулназ Кариева liked
   29 September 2015 at 19:21
   photo-add-collage.html
   Жашоо ачуу мен да ачуу боломун... жашоодогу таттуу күндү жойомун
   Жаралганыма кээде абдан өкүнүп... жашоо үчүн керексиздей боломун
   Гулназ Кариева liked
   8 July 2015 at 20:48
   user-post.html
   Гулназ Кариева added 7 photos
   28 June 2015 at 19:48
   photo-add-collage.html
   Гулназ Кариева liked
   20 June 2015 at 19:48
   user-post.html
   Гулназ Кариева liked
   20 June 2015 at 10:58
   status.html
   Гулназ Кариева liked
   16 June 2015 at 23:09
   user-post.html
   Гулназ Кариева liked
   4 June 2015 at 23:44
   photo-add-collage.html
   Аллаху Тааланы көрүү
   Аллаху Таала бул дүйнөдө өзүн көрсөткөн жок. Сезүү органдары аркылуу да билинген жок. Кыямат күнү махшарда капырларга, күнөөкөр адамдарга кудуреттүү каары менен, ал эми ыймандууларга мээримдүүлүгү, көркөмдүүлүгү менен көрүнөт.
   Ыймандуулар Бейиште Аны жамал сыпаты менен көрүшөт.
   Периштелер жана аялдар да көрүшөт. Капырлар мындай ниматтан куру калышат.
   Жин тайпасынын да ушул бакыттан куру кала тургандыгын билдирген кубаттуу кабарлар бар. Аллаху Тааланын көрүнө тургандыгына ишенүү керек. Кандай көрүнөөрү тууралуу ойлобоо керек. Себеби, Аллаху Тааланы таанып билүүгө акылды...
   Uploading Error loading page. Retry in 15 seconds.
   Error loading page. Retry in 5 seconds.
   Error loading page. Retry in 5 seconds.
   • Birthday
    14 July 1988
   View profile
   Other people named Гулназ Кариева in My World