Log in
Groups
User's groups
Subscribe You have joined the group. Request sent Something went wrong! Вам здесь не рады
Кайнар ауылы, Шыгыс Казакстан
326
Города, страны, регионы
Кайнар ауылы - Шыгыс Казакстан облысында орналаскан, коптеген мыкты адамдар шыккан жер. Бул жерде ата-анамыз туып оскен.