Log in

ANDREI .

was last seen 14 June at 04:57
30 years / Кишинев, Молдова
ANDREI in My World.
Sign up or log in
to contact him.
Sign up
Log in

  Unsubscribe from irrelevant news

  To unsubscribe from another user's news, click the settings icon in  this post and select the necessary option.

   All
   Guestbook
   More
   ANDREI . liked
   14 June at 4:54
   О Церкви день за днём added a photo
   10 June at 12:11
   photo-add-collage.html
   (29 мая) 11 июня - день празднования Пресвятой Богородице в честь Её иконы «Спо­руч­ни­ца греш­ных».

   Ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри «Спо­руч­ни­ца греш­ных» на­зва­на так по над­пи­си, со­хра­нив­шей­ся на иконе: «Аз Спо­руч­ни­ца греш­ных к Мо­е­му Сы­ну...».

   Впер­вые этот об­раз про­сла­вил­ся чу­де­са­ми в Ни­ко­ла­ев­ском Од­рине муж­ском мо­на­сты­ре Ор­лов­ской гу­бер­нии в се­ре­дине 19-­го сто­ле­тия. Древ­няя ико­на Бо­го­ма­те­ри «Спо­руч­ни­ца греш­ных» из-за вет­хо­сти сво­ей не поль­зо­ва­лась долж­ным по­чи­та­ни­ем и сто­я­ла в ста­рой ча­совне у мо­на­стыр­ских во­рот. Но в 1843 г...
   12 June at 22:36
   Like
   ANDREI . liked
   14 June at 4:54
   О Церкви день за днём added a photo
   10 June at 12:11
   photo-add-collage.html
   (29 мая) 11 июня - день празднования Пресвятой Богородице в честь Её иконы «Спо­руч­ни­ца греш­ных».

   Ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри «Спо­руч­ни­ца греш­ных» на­зва­на так по над­пи­си, со­хра­нив­шей­ся на иконе: «Аз Спо­руч­ни­ца греш­ных к Мо­е­му Сы­ну...».

   Впер­вые этот об­раз про­сла­вил­ся чу­де­са­ми в Ни­ко­ла­ев­ском Од­рине муж­ском мо­на­сты­ре Ор­лов­ской гу­бер­нии в се­ре­дине 19-­го сто­ле­тия. Древ­няя ико­на Бо­го­ма­те­ри «Спо­руч­ни­ца греш­ных» из-за вет­хо­сти сво­ей не поль­зо­ва­лась долж­ным по­чи­та­ни­ем и сто­я­ла в ста­рой ча­совне у мо­на­стыр­ских во­рот. Но в 1843 г...
   ANDREI . liked
   14 June at 4:53
   community-post.html
   ANDREI . liked
   14 June at 4:53
   community-post.html
   Святый священномучениче отче Философе, святие мученики Борисе и Николае, молите Бога о нас!
   13 June at 16:25
   Like1
   ANDREI . liked
   9 June at 4:53
   community-post.html
   С Праздником всех !)
   6 June at 6:43
   Like2You and others like this1 person
   ANDREI . liked
   10 May at 5:02
   community-post.html
   Святой мучениче Савва, моли Бога о нас!
   6 May at 22:46
   Like2You and others like this1 person
   ANDREI . liked
   8 May at 5:25
   video-add.html
   4:38 529 Я и Отец Мой - Едины.
   ANDREI . liked
   8 May at 5:21
   community-post.html
   7 comments
   слава Богу!
   9 May at 16:51
   Like1
   Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, спаси, сохрани и помилуй нас!
   Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, спаси, сохрани и помилуй нас!
   ...
    more
   10 May at 11:06
   Like2You and others like this1 person
   ANDREI . liked
   8 May at 5:21
   photo-add-collage.html
   ANDREI . liked
   17 March at 17:57
   community-post.html
   Uploading Error loading page. Retry in 15 seconds.
   Error loading page. Retry in 5 seconds.
   Error loading page. Retry in 5 seconds.
   • Hometown
    Кишинев, Молдова
   • Birthday
    27 May 1989
   • Education
   View profile
   Моя музыка
   Other people named ANDREI . in My World