Log in

Karaganda State University

was last seen 28 June at 07:09
44 years / Караганда, Казахстан
Karaganda State in My World.
Sign up or log in
to contact him.
Sign up
Log in

  Unsubscribe from irrelevant news

  To unsubscribe from another user's news, click the settings icon in  this post and select the necessary option.

   All
   Guestbook
   More
   Karaganda State University added a post
   user-post.html
   Karaganda State University added a post
   user-post.html
   Karaganda State University added a photo
   photo-add-collage.html
   With the quality mark 

   Buketov Karaganda State University once again confirmed its high position in national and global rankings. 

   University ranking is a relatively new phenomenon in Kazakhstan higher education, but it is already having an impact on universities strategic planning, their educational and research activities. University rankings are compiled by independent international and national agencies. They are considered as a kind of quality mark, an indicator of an university competitiveness in the country and the world.   more…
   Karaganda State University added a photo
   photo-add-collage.html
   Сапа белгісімен 

   Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті кезекті рет ұлттық және жаһандық рейтингте өз жоғарғы ұстанымын дәлелдеді.  

   Университеттердің рейтингісі – Қазақстан жоғары мектеп өміріндегі біршама жаңа құбылыс, бірақ ол қазірдің өзінде университеттердің стратегиялық жоспарлауына және олардың оқу-ғылыми қызметіне ықпал етеді. Жоғары оқу орындарының рейтингтері тәуелсіз халықаралық және ұлттық агенттіктермен жасалынады. Олар – елдегі жәнеәлемдегі ерекше сапа белгісі, бәсекеге қабілеттілік көрсеткіші.  more…
   Karaganda State University added a photo
   photo-add-collage.html
   Со знаком качества
   Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова в очередной раз подтвердил свои высокие позиции в национальных и глобальных рейтингах.

   Рейтинги университетов - явление относительно новое в жизни высшей школы Казахстана, но оно уже оказывает влияние на стратегическое планирование университетов, их учебно-научную деятельность. Рейтинги вузов составляются независимыми международными и национальными агентствами. Они - своего рода знак качества, показатель конкурентоспособности в стране и мире.  more…
   Karaganda State University added a photo
   photo-add-collage.html
   Латын әліпбиіне көшу – уақыт талабы

   Қазақ халқы кеңестік қызыл империяның пәрменімен ХХ ғасырдың 20-30 жыл ішінде 3 рет әліпбиін (алфавитін) ауыстырған екен. Мұның астарында халықтың ғасырлар бойғы жинақталған бай рухани тарихын біржолата ұмыттыру, отарлау, орыстандыру, жалған «сауаттандыру», мәңгүрттендіру саясаты жатқандығын бүгінгі ұрпақ жақсы біледі.
   1929-1940 жылдар аралығында ресми түрде қолданылған латын әліпбиімен үкіметтің қаулы-қарарлары, мемлекеттік баспасөзі, көркем әдебиеті т.б. жарық көріп тұрды. Кейіннен бұл жазу кеңестік идеологияның саясатын мүлтіксіз жүргізуге кедергі келт more…
   Karaganda State University added a photo
   photo-add-collage.html
   Жидебай батыр және жоңғар шапқыншылығы

   Ұлттық рухани мұраның жанашыры М.Ж.Көпеевтің «Қазақ шежіресі» кітабында мынадай мәліметтер келтірілген: «Қожаназар ел жұртына аман-есен келді, қатын алды, бір ұл туды. Атын Жидебай қойды. Жидебай құрттай бала күнінде тапқан шешесі өліп қалып, Қожаназар бір тоқал алды». Әрине, бұл ел аузынан жеткен аңыздың желісінде жазылған мәселе. Десек те екі түрлі жәйітке қанық боламыз. Біріншісі, Жидебайдың әкесінің Қожаназар екенін, шежірелік деректерде де осылай айтылады. Бірақ, бір әңгімеде бірінші әйелінен туған десе, келесі бір жерлерде екінші әйелінен туғызады. more…
   Karaganda State University added a post
   user-post.html
   Karaganda State University added a post
   user-post.html
   Karaganda State University added a photo
   photo-add-collage.html
   Қақпан ақынның өлеңдері мен толғаулары
   Ақындығымен Арқа өңіріне аты мәлім болған, өткір тілді, от ауызды Қақпан Жиренбайұлы ел аузынан жеткен мәліметтерге қарағанда 1864 жылы қазіргі Қарағанды облысына қарасты Шет ауданындағы Бұғылы тауының баурайында дүниеге келіп, 1934 жылы Қызылжарда қайтыс болған. Ол әрі кедей, әрі дау-дамайдан аулақ жүретін момын Жиренбайдың бес ұлының ішіндегі ең кенжесі.

   Абдуов Мухаммадғали Ильясович, ф.ғ.д., профессор

   Толығырақ;
   Karaganda State University added a post
   user-post.html
   Karaganda State University added a post
   user-post.html
   Karaganda State University added a photo
   photo-add-collage.html
   Атаның сөзі - аманат"

   Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» деген мақаласында: «Біздің бабаларымыз ғасырлар бойы ұшқан құстың қанаты талып, жүгірген аңның тұяғы тозатын ұлан-ғайыр аумақты ғана қорғаған жоқ.

   Филология ғылымдарының докторы, профессор
   Абдуов Мухаммалғали Ильясович

   Толығырақ;
   Karaganda State University added a photo
   photo-add-collage.html
   2017 жылдың 8 маусымы. Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 2017-2018 жылы (университеттің рейтингтік тобы – 651-700) QS Әлемдік рейтингте орнын жақсартып, кезекті рет өзінің академиялық беделін растады.

   8 июня 2017 года. Опубликованы результаты Мирового рейтинга QS 2017-2018 годов - Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова подтвердил свою высокую академическую репутацию и вошёл в группу университетов с позицией в мире TOP-600.
   Karaganda State University added a photo
   photo-add-collage.html
   2017 жылдың 25-26 сәуірі аралығында Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ-да Сапа менеджменті жүйесіне жоспарлы бақылау аудиті жүргізілді. Аудитті SGS халықаралық компаниясының өкілдері жүргізді. СМЖ аудиті нәтижесі бойынша ҚарМУ ISO 9001:2008 талаптарына толығымен сәйкес деп танылды.

   Білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз Қазақстан агенттігі/БСҚТҚА шешімімен Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ-дың 13 мамандығы 5 жыл мерзімге ұлттық аккредиттеуден өтті: 5В011000-Физика, 6М011000-Физика, 5В060400-Физика, 6М060400-Физика, 5В011200-Химия, 6М011200-Химия, 5В060600-Химия, 6М060600-Химия, 5В070100-Биот more…
   Karaganda State University added a photo
   photo-add-collage.html
   В период с 25 по 26 апреля 2017 года в КарГУ им. Е.А. Букетова был проведён плановый надзорный аудит Системы менеджмента качества. Аудит проводили представители международной компании SGS. По результатам аудита СМК КарГУ признана полностью соответствующей требованиям ISO 9001:2008.

   Решением Казахстанского независимого агентства по обеспечению качества в образовании/НКАОКО 13 специальностей КарГУ им. Е.А. Букетова получили национальную аккредитацию сроком на 5 лет: 5В011000-Физика, 6М011000-Физика, 5В060400-Физика, 6М060400-Физика, 5В011200-Химия, 6М011200-Химия, 5В060600-Химия, 6М060600-Хими more…
   Karaganda State University added a photo
   photo-add-collage.html
   Мы стартуем!

   Цель проекта "100 НОВЫХ ЛИЦ КАЗАХСТАНА" - найти и показать подлинные истории людей, достигших успеха благодаря упорному труду, знаниям и таланту.

   Реализация проекта будет состоять из нескольких этапов:

   Первый - сбор заявок. Нужно зайти на сайт 100esim.el.kz и заполнить форму заявки.

   На сайте проекта будут доступны все истории, и каждый желающий сможет поделиться впечатлениями от увиденного, и рассказать об этом в социальных сетях. more…
   Karaganda State University added a post
   user-post.html
   Karaganda State University added a post
   user-post.html
   Uploading Error loading page. Retry in 15 seconds.
   Error loading page. Retry in 5 seconds.
   Error loading page. Retry in 5 seconds.
   • Hometown
    Караганда, Карагандинская область, Казахстан
   • Birthday
    7 November 1972
   View profile
   Other people named Karaganda State University in My World