Log in

Karaganda State University

was last seen 10 August at 19:47
44 years / Караганда, Казахстан
Karaganda State in My World.
Sign up or log in
to contact him.
Sign up
Log in

  Unsubscribe from irrelevant news

  To unsubscribe from another user's news, click the settings icon in  this post and select the necessary option.

   All
   Guestbook
   More
   Karaganda State University added a post
   user-post.html
   Karaganda State University added a photo
   photo-add-collage.html
   Тарих және тағылым

   ХХ ғасырдың 20-30 жылдары қазақ халқын ойсыратып кеткен зардапты кезең болды. Ширек ғасырға жетпейтін уақыттың ішінде ел жақсыларынан жампоздарынан айырылды. Және оған себеп оқыстан келген төтенше жағдайлар емес, жоспарлы түрде қолдан жасалған зобадан әрекеттен. Сондай сұмдық істерді халыққа өзгеше түрде түсіндіргісі келгенімен, әр кез, әртүрлі жағдайларды тез аңғарғыш, сезімтал ақындар ақиқаттың айтып ашына жырлады. Соның салдарынан олардың да басым бөлігі қатал заман, қатыгез қоғамның құрбаны болды, шамалы тобы түрлі айла-шарық арқылы жансақтау қамымен аман қалды. more…
   Karaganda State University added a photo
   photo-add-collage.html
   Патриотизм халықтың рухани жаңару кепілі ретінде

   Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты халыққа ұсынған мақаласында қазіргі таңдағы қазақ халқының алдында тұрған көптеген мәселелер жайлы сөз қозғалған. Халықтың болашаққа нық қадам басуы рухани жаңару арқылы жүхеге асырылатыны мәлім. Ал сол рухани жаңарудың бірден бір шарты ретінде жастардың бойындағы патриоттық сезімнің қалып тасуын айтуға болады. more…
   Karaganda State University added a post
   user-post.html
   Karaganda State University added a post
   user-post.html
   Karaganda State University added a photo
   photo-add-collage.html
   РУХАНИ БОЛМЫСТЫ ЖАҢҒЫРТУ

   Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы өрісі кең, тынысы ашық, ұстанымы берік, бағдарламасы – ұлттық мемлекетіміздің дамуына, еліміздің заман талабына сай өркендеуіне ықпал ететін тарихи құжат.
   Бұл дамудың қазіргідей аса күрделі кезеңінде «күрмеуі қиын күрделі» мәселелерді дұрыс шешу үшін өте қажет. «Береке түбі – бірлік» деген елміз. Осы орайда Елбасы әлемдік дамудың жаңа сипатты өзгерістері мен жойқын оқиғаларын бастан өткеріп отырған қауіпті кезеңде ұлттық мүдделерді қызғыштай қорғауға шақырады. more…
   Karaganda State University added a photo
   photo-add-collage.html
   Духовность и образованность нации – основа будущего Казахстана

   Современные тенденции мирового развития в контексте глобализации сознания, трансформации ментальности на основе интеграции процессов социального взаимодействия на всех уровнях требуют качественно нового переосмысления позиций относительно создания условий сохранения уникальности, собственного национального кода и, одновременно, культурной открытости, образованности нации. В этом – залог безопасности и жизнеспособности казахстанского общества. more…
   Karaganda State University added a post
   user-post.html
   Karaganda State University added a post
   user-post.html
   Karaganda State University added a photo
   photo-add-collage.html
   With the quality mark 

   Buketov Karaganda State University once again confirmed its high position in national and global rankings. 

   University ranking is a relatively new phenomenon in Kazakhstan higher education, but it is already having an impact on universities strategic planning, their educational and research activities. University rankings are compiled by independent international and national agencies. They are considered as a kind of quality mark, an indicator of an university competitiveness in the country and the world.   more…
   Karaganda State University added a photo
   photo-add-collage.html
   Сапа белгісімен 

   Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті кезекті рет ұлттық және жаһандық рейтингте өз жоғарғы ұстанымын дәлелдеді.  

   Университеттердің рейтингісі – Қазақстан жоғары мектеп өміріндегі біршама жаңа құбылыс, бірақ ол қазірдің өзінде университеттердің стратегиялық жоспарлауына және олардың оқу-ғылыми қызметіне ықпал етеді. Жоғары оқу орындарының рейтингтері тәуелсіз халықаралық және ұлттық агенттіктермен жасалынады. Олар – елдегі жәнеәлемдегі ерекше сапа белгісі, бәсекеге қабілеттілік көрсеткіші.  more…
   Karaganda State University added a photo
   photo-add-collage.html
   Со знаком качества
   Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова в очередной раз подтвердил свои высокие позиции в национальных и глобальных рейтингах.

   Рейтинги университетов - явление относительно новое в жизни высшей школы Казахстана, но оно уже оказывает влияние на стратегическое планирование университетов, их учебно-научную деятельность. Рейтинги вузов составляются независимыми международными и национальными агентствами. Они - своего рода знак качества, показатель конкурентоспособности в стране и мире.  more…
   Karaganda State University added a photo
   photo-add-collage.html
   Латын әліпбиіне көшу – уақыт талабы

   Қазақ халқы кеңестік қызыл империяның пәрменімен ХХ ғасырдың 20-30 жыл ішінде 3 рет әліпбиін (алфавитін) ауыстырған екен. Мұның астарында халықтың ғасырлар бойғы жинақталған бай рухани тарихын біржолата ұмыттыру, отарлау, орыстандыру, жалған «сауаттандыру», мәңгүрттендіру саясаты жатқандығын бүгінгі ұрпақ жақсы біледі.
   1929-1940 жылдар аралығында ресми түрде қолданылған латын әліпбиімен үкіметтің қаулы-қарарлары, мемлекеттік баспасөзі, көркем әдебиеті т.б. жарық көріп тұрды. Кейіннен бұл жазу кеңестік идеологияның саясатын мүлтіксіз жүргізуге кедергі келт more…
   Karaganda State University added a photo
   photo-add-collage.html
   Жидебай батыр және жоңғар шапқыншылығы

   Ұлттық рухани мұраның жанашыры М.Ж.Көпеевтің «Қазақ шежіресі» кітабында мынадай мәліметтер келтірілген: «Қожаназар ел жұртына аман-есен келді, қатын алды, бір ұл туды. Атын Жидебай қойды. Жидебай құрттай бала күнінде тапқан шешесі өліп қалып, Қожаназар бір тоқал алды». Әрине, бұл ел аузынан жеткен аңыздың желісінде жазылған мәселе. Десек те екі түрлі жәйітке қанық боламыз. Біріншісі, Жидебайдың әкесінің Қожаназар екенін, шежірелік деректерде де осылай айтылады. Бірақ, бір әңгімеде бірінші әйелінен туған десе, келесі бір жерлерде екінші әйелінен туғызады. more…
   Karaganda State University added a post
   user-post.html
   Karaganda State University added a post
   user-post.html
   Karaganda State University added a photo
   photo-add-collage.html
   Қақпан ақынның өлеңдері мен толғаулары
   Ақындығымен Арқа өңіріне аты мәлім болған, өткір тілді, от ауызды Қақпан Жиренбайұлы ел аузынан жеткен мәліметтерге қарағанда 1864 жылы қазіргі Қарағанды облысына қарасты Шет ауданындағы Бұғылы тауының баурайында дүниеге келіп, 1934 жылы Қызылжарда қайтыс болған. Ол әрі кедей, әрі дау-дамайдан аулақ жүретін момын Жиренбайдың бес ұлының ішіндегі ең кенжесі.

   Абдуов Мухаммадғали Ильясович, ф.ғ.д., профессор

   Толығырақ;
   Karaganda State University added a post
   user-post.html
   Karaganda State University added a post
   user-post.html
   Uploading Error loading page. Retry in 15 seconds.
   Error loading page. Retry in 5 seconds.
   Error loading page. Retry in 5 seconds.
   • Hometown
    Караганда, Карагандинская область, Казахстан
   • Birthday
    7 November 1972
   View profile
   Other people named Karaganda State University in My World