Вход
Обсуждения
Сортировать: по обновлениям | по дате | по рейтингу Отображать записи: Полный текст | Заголовки
Арс Карим, 26-12-2015 16:53 (ссылка)

МЕДЦЕНТР УМАЙ КЛИНИК

ООО "МУРАС" Многопрофильный медицинский центр "УМАЙ 
КЛИНИК",предлагает Вам по доступным ценам качественные 
медицинские услуги специалистов:

АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ:
1) Консультация, диагностика и лечения гинекологических 
заболеваний;
-эрозия шейки матки
-инфекции передающиеся половым путем
-киста яичника
-миома матки
-эндометрий (воспаление матки)
-сальпингоофорит( воспаление труб и яичников)
-мастопатия (заболевания молочной железы)
-климактерический синдром (климакс)
-бесплодие
2) Медикаментозный аборт
3) Удаление кисты бартолиновой железы,влагалища
4) Полипэктомия (удаление полипа цервикального канала и полости 
матки)
5) Диагностическое выскабливание стенок полости матки
6) Введение и удаление внутриматочной спирали
7) Удаление остроконечной кандиломы наружных половых органов
8) Физиолечение ( ультратомотерапия)
9) Гинекологический массаж

ХИРУРГИЯ(травматолог):
- Консультация хирурга
-Перевязка ран
-Вскрытие абсцесса, флегмон различных локализаций( в том числе постиньекционных).
-Вскрытие панариций
-Вскрытие паропроктита
-Пункция суставов и введение лекарственных средств
-Наложение гипсовых лангетов
-Репозиция смещенных переломов и вывихов
-Устранение хирургическим путем тромбоза при геморрое
-Иссечение атеромы и липомы
-Репозиция смещенных переломов носа
-Удаление вросщего ногтя
-Циркумцизио (обрезание)
- грыжесечение(паховых, бедренных, пупочных, послеоперационных)
- Удаление водянки
-удаление бородавок, родинок, келлоидных рубцов.


УЗИ диагностика
Вид исследования:
- Щитовидная железа
- Молочные железа
- Брюшная полость (печень, желч.пузырь,поджелудочная 
железа,селезенка)
-Брюшная полость+почки,надпочечники,моч. пузырь,предстатет.железа
-Моче выводящая система (почки, моч.пузырь)
-Мочеполовая система мужчин (почки,моч.пузырь,предстат.желе за)
-Мочеполовая система женщин ( почки, моч.пузырь,гинекология 
абдоминально+вагинально)
-Ги некология абдоминально
-Гинекология абдоминально+вагинально
-Гинек ология повторно (УЗИ в динамике абдомин.+вагинально
-Акушерско е исследование:скрининг на беременность (до12 нед)
-Акушерское исследование ( 2-3 триместр)
-Допплерографическое исследование в акушерстве
-Исследование вен нижних конечностей
-Исследование артерий нижних конечностей
-Коленный сустав
-Плечевой сустав
-Исследование мягких тканей
-Ультразвуковое исследование слюнных желез
Также имеются:
- ЭКГ с расшифровкой
-Массаж, мануальная терапия
-Лаборатория (все виды анализов) 

Стоматологи работают без выходных!

Наши контакты:
м Братиславская, последний вагон из центра,направо ул.Верхние поля, 
д.22,корп.1

Моб: 

ГЕН ДИРЕКТОР +7-(925) 073-83-72

Гинеколог +7-(926) 050-35-60

СТОМАТОЛОГ 8-925 27-88-733

УЗИ 8-926-636-47-48

Хирург- 8-926-498-25-44 false
false
false
false
false


Кыргызстандын жашоо ДЕМи

Саламатсыздарбы.

Кыргызстандын жана дүйнө жаңылыктарын бир сайттан окуса болоорун билдиргим келет. "Дем" сайтында 10дон ашык жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана интернет-сайттардын материалдары жайгаштырылып турат. Бул сайттагы тандамал материалдар менен бул жерден таанышып туура аласыздар -http://my.mail.ru/community...

Киргиле, окугула, билгиле.

Рахмат!

Метки: ДЕМ, жаңылык, ЖМК, Интернет, сайт, кабар

Амвей деген эмне?

Бул жөнүндө билесинби?
Биз ар күнү кандайдыр бир буюмдарды сатып алабыз, ар кандай кызматтардан пайдаланабыз. Ошолордун ичинен бизге жагып калган нерселери жөнүндө сөзсуз жакындарыбызга, туугандарыбызга айтабыз, сунуштайбыз. Мисалы; бир магазинден алган мебель же башка үйгө керектүү буюм болобу, элпек жана сылык мамиле жасаган чач тарач, жакшы массажист же болбосо врачтын кызматы жөнундө айланабыздагы тааныштарыбызга айтабыз. Бирок аныбыздан биз эч качан акча албайбыз. Биз өзүбүз эч кандай акысыз эле кимдир бирөөлөрдүн бизнесин акысыз реклама кылып беребиз. Албетте ал бизнестин өнүгүп өсүшүнө жакындан жардам кылабыз. Бизге алар рекламабыз үчүн акы төлөмөк турсун, бизди билишпейт дагы. Себеби, биз өз ыктыярыбыз менен эле, бизге жаккан нерселерге, жакындарыбыз да жетсе экен, ошолор да сатып алышса экен деп гана айтабыз.
“AMWAY” компаниясы болсо бизге ошол биз акысыз жасап жүргөн “рекламабыз” үчүн төлөп берет.
Айталы өзүбузгө керектүү товарларды магазиндерден, базарлардан ар күнү сатып алабыз. Бул нерсе өмүр бою ушундай уланат. Себеби адамдардын баары “керектөөчү”. Төрөлгөн күндөн баштап бул дүйнөдөн өтүп кеткенче сөзсүз турмуш тиричилигине көптөгөн нерселерди, тамак-аш, кийим-кече, ар кандай кызмат көрсөтүүлөрдөн пайдаланат, керектейт. Бала болуп төрөлгөн минутадан баштап, акыркы сапарына жөнөгөнчө бир нерселерди керектейт! Баардык эле адам жакшы, жетиштүү жашаганды каалайт. Бирок ар ким ар башкача акча табат. Ар башкача иштейт. Кимдир бирөө өз ишин, өз бизнесин кылгысы келет, бирок ага керектүү сумма таппайт. Кимдир бирөө болсо тобокел кылгысы келбейт. А үчүнчү бирөө болсо “мындайдан” тажап бүткөн. Ал эми акча деген тиричилик өткөрүш үчүн дайыма керек. Канчалык жакшы жашагысы келсе ошончо көп суммада керек болот.
“AMWAY”дин бизнес модели кандай түзүлгөн жана кандайча өнүгөт?
Бизнес-бул адамдын түздөн-түз катышуусу менен киреше берүүчү иш. “AMWAY”дин бизнесинин иштешинде болсо, адам бир жолу баштап коюп, клиенттик база же топ тузүлгөндөн кийин, ал адамдын туздөн-туз кийлигишүүсүз эле улана берет!
Анда бул бизнестин иштөө принцибин карап көрөлү.
Бул бизнестин артыкчылыгы, тууралыгы, тазалыгы жөнүндө, мага окшоп суткалап айта берүүдөн чарчабагандар канчалык көп болсок да, бул бизнести “өлө” “пачагын чыгара”, “лохотрон”, “пирамида”, бул бизнесте жалаң гана аферистер иштей турганын сайрай тургандар да бар. Кимибизге ишенээрин билбей ортодо эки анжы болгондорго болсо сан жетпейт. Бул бизнести төмөнкүлөр менен чаташтырып түшүнбөш керек. 1)Сумкалап көтөрүп жүрүп сатуу, 2 )киреше көрүү үчүн адамдардан акча “саап алуу”.
“AMWAY”дин бизнеси, анысына да, мунусуна да кошулбайт! Анысына да, мунусуна да эч бир тиешеси жок! Бул - сунуш кылуу же сунуштоо бизнеси! Бул бизнестеги көрө турган пайда же ала турган киреше, жасалган сунушка жараша болуучу бизнес. Бул-компаниянын продукцияларын сунуштоо менен сатып алуучуларды, же башкача айтканда клиенттерди тартуу жана ошол клиенттердин сатып алуусунан түшкөн киреше үчүн сыйлык алуу. Болгону ушул эле! Сунуш кыл да-акыңды ал!

Амвей деген эмне?

Апама кат.

Жашоомдогу жалгыз сыйлаар ардагым.
Жаның кыйнаар билем барын арманың
Жаман уулуң көп санаага батырып.
Жайын айтпай кетирүудө дарманың.
Апакебай уулуң дале ошондой.
Максатынан жүрөт колу бошонбой.
Карыса да ыйлаактыгы кала элек.
Өзүңдү эстеп жашын төгөт нөшөрлөй.
Жакшы жагым арбып барат күнүгө.
Жок дегенде жүрчү ушума сүйүнө.
Жабылбаса жабылбастан турсунчу.
Көп караба бүтпөй турган үйүмө.
Иш бүтө элек пайдасы азыр тиерге.
Жаным сарптап жүргөн азыр биерде.
Рахмат дээр ким болсо да эртеге.
Мен эстелик куруп жүрөм силерге.
Эстелигим таш эмес да же бир зат.
Мүрзөлөргө коюп аткан башкалар.
Бүгүн көрөт, бирок эртең пайдасыз.
Эстен чыгып, жерден сүрүп ташталаар.
Жургөн менен чолоо тийбей барышка.
Жаным Апам сенден кабар алышка.
Койгон максат ушунчалык билип кой.
Мүмкүн барбайм, болгучакты абышка.
Башкалардай болсом деле жарашмак.
Кирпич үйдү суктанышып карашмак.
Анын деле кемчилигин табышып.
Ушакташмак, талкуулашмак, талашмак.
Бир боорлорум, кудуңдашып сүйүнмөк.
Той аш берсем кызматыма жүгүрмөк.
Чөнтөгүмөн турса сомдор чубалып.
Ары жоктор уялбастан жүгүнмөк.
Апакебай бир аз башка ойдомун.
Көбү билбес, көрүшө элек жолдомун.
Ишенээрим Ак сүтүндөй Ак Батаң.
Жаратканым билем толук колдоорун.

Туусу жеримдин

Кыргыз калктын бугун бийик байрагыБейкуттукта атсын дайым тандары.
Пейли кенен илгертеден элимдин,
Желбиресин эчен жерде байрагы.

Ынтымагы бузулбасын элимдин,
Бутундугу дайым турсун жеримдин.
Жакшы жашоо жылоолосун калкымды,
Колдоочусу коргоп элди Тенирдин.

Оз алдынча эгемендуу элденбиз,
Эркиндикти эми эч кимге бербейбиз.
Эчен кылым ата салтын ардактап,
Эч кынтыксыз биримдикте келгенбиз.


Бийик тоолу, бийик ойлуу элденбиз,
Биригебиз бут жашоону тендейбиз.
Кол которуп душман болгон даалайдын,
Мизин кайрып кыйлаларын женгенбиз.
Zarina Kasimova, 31-01-2014 12:33 (ссылка)

Кыргызская Социальная Сеть - Кыргыздын Социалдык Тармагы

Мы создали для вас единую Кыргызскую социальную сеть. Где вы найдете большое разнообразие интересных тем, блогов, фотографий и видео.
WWW.I-KYRGYZ.COM 
Регистрируйтесь и заводите интересные знакомства. Добавляйте в друзья и комментируйте интересные для вас блоги. Создавайте свои индивидуальные блоги , добавляйте заметки, ссылки. Делитесь своими фотографиями, картинками или зарисовками. 

Метки: Кыргызская Социальная Сеть, мКыргыздын Социалдык Тармагы, Kyrgyz Social Network, кыргызы, кыргыз сайт

Сыймыктанам сени менен элимдин жети дубаны !!!


Мен быйыл алыстамын Кыргызымдан,коп болду ууртабадым кымызындан.
Сагындым салып ийчи жакындарым,
тоодогу жашыл арча бах! жытындан.

Сулайман Тоо, Ошоумдун ордосунда,
элим жашайт Пайгамбарым колдоосун да.
Сыйынып быйыл сага баралбадым,
бата берчи кербендердин жолдоосун да.

Жала-Абад жаштарына жайнаган,
жангак багы берекесин байлаган.
Жаш кунумдун бир узумун жонотчу,
ала келсин булбул кушун сайраган.

Баркы бийик , Баткенимдин оргу,
айгул гулу ааламдын бир болугу.
Барсан досум жула келчи бир узум,
кызыл орук толтурсунчу конулду.

Атагы чыгып даалайлар тушкон талашка,
Парижинди тенебеймин  Таласка.
Озундой Айкол намысты бекм кармаган,
кучундон бер деп айтамын атам Манаска.

Нарынымдын калкып жаткан дайрасы,
коралбастын сокур болсун айласы.
Бир кашык суу жибере кор булуттан,
мен ичкенде айыгат куса жарасы.

Кызылчасы кымбат турат Чуйумдун,
кызыл тоодой бышканын кор дуйумдун.
Ак кантындан сала келчи жердешим,
татсам деймин сагынычын уйумдун.

Туйо келчи бир ууч тоо кумунан,
жыттайын канып-канып моокумуман.
Айланайын Ата-Журтум белек кылчы,
мемиреген Ысык-Колдун шоокумунан.

Сатвалдиева. Музфира. Мамытовна. автор: Москва.18. 06 12.

Без заголовка

         "Кутуп"
Кутуп жургон таныш болгон караанды,
Коркомунон коп кетирген санаамды.
Коп сагындым айылдыштар айтып кой,
Кинидик каным тамган жерге  саламды.

Улгу болуп чонойтурган адамды,
Уят кылбай коп жашырган жарамды.
Урматтаган кагылайын жердештер,
Уйум жакка айтып койчу саламды.

Турмушумда колго алып каламды,
Тируулукто жазгым келет Романды.
Тыншап турган кагылайын калын журт,
Туугандарга жеткиргиле саламды.

Узак жактан жазам жакшы жаманды,
Узун жолго туура таштап кадамды.
Урпактары Баткенимди кабыл ал,
Уулун жазат ырга айлантып саламды.

Пулум топтоп бир кун сага барамбы,
Периштесин Баткенимдин аламбы.
Пейилдер орук бактай келишкен,
Перилерге айткылачы саламды.
Мирлан Маккамбаев Баткен!16,06,2012

Без заголовка

    "Калтыр менин ырымды"           
Мен тартпаймын тутун булап чылымды,
Мен Мирланмын жазам ырга чынымды.
Мейли менден баарысыны тартып ал,
Бирок калтыр мага торт сап ырымды.
Коргум келет менда жашап кылымды,
Котороюн канча болсо чыгымды.
Кожомбердиев Турар агам айткандай,
Калтыр менин очпос кылып ырымды.

Коп кордумго турмуш сенин сыныды,
Кееде чуркап кееде ылдый жыгылды.
Коп жашатпа макул ага раазымын,
Картайбас кыл бирок менин ырымды.

Керги жок берген мага тыйынды,
Корсотпосон корсотпогун сыйымды.
Кокуроктон коп кыйналып жазылган.
Калтыр мага калемпирдей ырымды.

Кыргызстандан коруп келем жыйынды,
Кыргыздарым ырга айтам ыйымды.
Кыргызымдын жашоосуна арналган,
Кылым бою калтыр менин ырымды.

Кылымдагы салгым келет чырымды,
Кыйнап берген оруссияда тыйынды.
Кыргыз чонун коп жамандап ырдаган,
Калтыр менин сабак кылып ырымды.

Ох заманам карытасын кылымды,
очогуна нечен инсан жылынды.
Омурумду жургон анда баяандап,
очпос кылчы озум суйгон ырымды.

Турмуш деген корсотчу сен ыгынды,
тагдыр менен аччы мага сырынды.
Тушурконтуп тун уйкудан буздурган,
Туболук кыл мен ырдаган ырымды.

Алла таалам берчи мага шыгымды,
Ара жолдон тандап алам чынынды.
Адам затка тарбиясын бере алган,
Апа деген калтыр менин ырымды.

Ай жылдапта ырга айтам сырымды,
Айлуу тундо берсен боло тынымды,
Алдей болуп торолгондо суйнгон,
Аман кылчы Ата деген ырымды.
Мирлан Маккамбаев Баткен!04,05,2012.

Баткендиктин ыр багынан))

Mirlan Makkambayev
Муздасам жылытасын сырдуу денем,
Мукамдуу унун жакшы алтын энем.
Мееримин башкалардан тапай келем,
Боорундун кендигине жетпей ченем!


Апакем асыл адам тубу терен,
Апаке сагынып сен журот белен.
Барганда каттуу кыстын бооруна.
Апаке сен сагынган балан элем.


Торт жыл болуп арабызды алыстык,
Тагдыр экен эсен аман табыштык.
Турмуш деген бул тараза турбайбы,
Дайым болот дайым жакшы калыстык!


8-мартка
Аман болуп копко жашаП жалпынар,
Ааламдан эч очпой журсун атынар.
Аял заты менда куттук айтайын,
Куттуу болсун сегизинчи мартынар!


Апаке куттуу болсун майрамыныз,
Ааламда сиз бар учун жайдарыбыз.
Алладан узак омур сизге тилейт.
Апаке сиз чонойткон балдарыныз!Карындаштар копко жашап жургуло,
Каткылыктап бугун жакшы кулгуло.
Куттук айтып калоо айтып кетеин,
Карындаштар узак омур сургуло!!!
М Маккамбаев Баткен!Mirlan Makkambayev
Журогумдо кимге айтам куйутум,
Жашоодон эч узо албайм умутум!
Жаш кезимден остургонсуз апаке,
Жанын тынбай ойлоп мени куну тун!!!


Нечен тунун уйку корбой атырган,
Апакебай жытын жакшы атырдан,
Шам киргенде кутуп алап жолумдан,
Келе жатсам айыл чети Какырдан!


Апакебай уулун журот жакшына,
Апакебай аман болгун бактыма.
Алла таалам ырыскымы бериптир,
Уулун учат кагып канат талпына!


Мезгил учат асманымда куш болуп,
Токтото албайм бирок аны бут коюп.
Сагындымго Апакебай жузунузду,
Боорума кысайынчы бир тоюп.


Билем,билем Эне деген ыйкта,
Бул жашоодо бизге болон сыймыкта.
Канча танын бизге арнап откоргон,
Эне ыйык аны достор унутпа.
М М Баткен!        ''Жан'
Жашаймын бугун сенден алыс жакта,
Жан дунйном сагынычтан келет тапка.
Журокто дуба кылып журомунго,
Жарыгымды кудайым озун сакта.


Атынды жазып журом журогумо,
Ашыкмын Айперимдин кулгонуно.
Аллахым аман коюп жолуктурса,
Албетте жетминго суйгонумо.


Наркын кымбат кумуштонда алтындан,
Назигим ай мен озунду жактырам.
Ниеет кылып журом сага жетем деп,
Назданганын мага жагат жакшынам.
М Маккамбаев Баткен!!!"Чон" Атам Матирайымдын элесине!
Журбойт белен досторунду катарында,
Туш болдунго тагдырдында таттаалына.
Мажбур болдук буюрганга айла жок,
Отуп кеттин жеткен экен ажалында.


Жакшы иштеп иигиликтуу журдунуз,
Жаман балага ичтен тутоп куйдунуз.
Чон атабай кыска экен омурун,
Элуу жашта бутуп калды кунунуз.
М Маккамбаев Баткен!

   

     "Суйуу кыйрыктары"
Жазып жаттык суйууну кылып дастан,
Жалган суйуу жашоодо жок билгем качан.
Журогумду жаралаган ошол сезим,
Жан дуйномдо жашап калган алда качан.


Кадамым алга таштап баратамын,
Канча ырды сен учун мен жаратамын.
Тагдырдын сыноосуна туш болдумго,
Журогум кайгы муунга толот жаным.


Жаз келгенде сезимдерге гул осот,
Журогумо тикким келет бир кочот.
Ошол кочот журогумдон амал алса,
Омур бою солубастан ал осот!


Жетпегем бирок чында суйгонумо,
Шугур кылам азыр тируу жургонумо,
Унутуп таштап кетип калсадагын,
Ыр жазам жатып алып суйгонумо.


Кайгыны уйгондоймун журогумо,
Кулумсуроп койом сенин кулгонуно,
Атынды очпос кылып жазып койдум,
Сени суйгон ошол менин журогумо .
Маккамбаев Баткен!    1-мартка
Кышты артка таштап жатат калкыбыз,
Коп улуттар жанадагы жалпыбыз.
Куттуу болсун урматтуу мекендештер,
Кирип келген бирнчи мартыбыз!


Кирип келе жатат жазыбыз,
коптон куткон кокту суйгон Мартыбыз,
Аман болуп узак омур сурушсун.
Ак калпактуу Кыргыз биздин калкыбыз.


Жададыко кыштан эми жалпыбыз,
Жакын калды келе жатат мартыбыз.
Жаннат болуп келе жаткан алдыда,
Жалпы элге куттуу болсун мартыбыз!
М Маккамбаев Баткен!Атактуу Баткен элинен,
Актурпак деген жеринен.
Ак эмгек кылып журомун,
Алыста бугун жеримен.


Кутманду Кыргыз элинен,
Калапагым кийип керилем,
Кыдырып дуйно журсомда,
Кыргыз жер кетпейт эсимен.


Тарыхы бар элденмин,
Таза суу аккан жерденмин.
Талантты берип кудайым,
Талпынып ырдап келемин.
М Маккамбаев Баткен!
         "Турмуш"
Турмуштун ойдо ийири ырхактары,
Тун тушуп барыбызды Жыргатпады.
Ишенген чондорубуз озун ойлоп,
Кыргыздын жашоосуну кыйратпады.


Чет элде акча десе ыйлайт баары,
Таба албай кагазды кыйнайт жаны.
Озубуздун мекенде иш табылса,
Минута калбайт Кыргыз жарандары.


Элиме Тагдыр берген армандары,
Убадасын аткара албайт адамдары.
Умтулуп урдаганын алып качкан,
Чондорум Кыргызымдын жалгандары.


Кобойдук бугун элим ботон жерде,
Кыргызга кыргын жашоо келген беле?
Кылымын тарыхта сактап келген,
Кул болуп кеттик бугун ботон элге.
М Маккамбаев Баткен!!!


       "жакындарга!
Дуба кылып жатам азыр жакындарга,
Дуба менен когоробуз Акындарда.
Турмуштун ойдо ылдыйын туура жазган,
Тазим кылам таланттуу акындарга.


Турмоктолгон ырды бугун жаратабыз,
Туюшуктун чон жолунда бартабыз.
Турмуштан коргонбуз ырга айлантып,
Турлонтуп тернетерден таратабыз.


Катарында элдин бугун баратабыз,
Картайбас ырларды биз жаратабыз.
Конулдо жаштык оту жансадагын,
Кор турмушта карып биз баратабыз.


Адат болду кундо ырды жазмай,
Аалда канча ыр дуйносун казмай.
Алла таалам берсе эгер насибин,
Акын ыры жашайт копко карыбай!
М Маккамбаев Баткен!!!


         "Мен Ырымда"
Турмуш таттаал айтканыма конбогон,
Коп кайгыртат коздун жашын колдогон.
Бугун менин кунум бутуп калсасда,
Мен ырымда туболуктуу ондоном.


Жатсамдагы куу тшуп мен кондолон,
Жарыктыкта ырлар калаар олбогон.
Жарык дуйно кош айтырып кетседа,
Жан ырымда олбостой мен ондоном.


Кечке журом ыр жазуунун артынан,
Азда болсо талант бердин баркыган.
Шугур кылам бергенине раазымын,
Мен олсомда ырлар калат артыман.


Ырлар менин бул дуйнодо жакшынам,
Куштай учам кокко жетем талпынам.
Омур деген отуп кетет тез эле,
Мен ырымда жашоомду калтырам.
М Маккамбаев Баткен!17,03,2012     Ата энем
Мен раазымын Апакеме торогон,
Алдей айтып Ак бешике бологон.
Азап тартып жыгылайын деседа,
Сен жыгылба балам деген жологон.


Апакебай жарык дуйно озунуз,
Жашоодо сиз жанып турган козубуз.
Айткан созун унутпаймын апаке,
Акылманым даанышманын озунуз!  "Тушто коруп жаткыла"
Эх кыргызым учуп канат какыла,
Энелерди таштабада баккыла.
Эн кымбаты бул жашоодо биз учун,.
Эенелерди тушто коруп жаткыла!


Арам ишке барбай андан кайткыла,
Аталарда аман болсун бактыма,
Ак эмгекте багып бизди чонойткон.
Аталарды тушто коруп жаткыла!


Кайгырбада алга кадам басыкла,
Кыз баланын конулуну тапкыла.
Кирин жууп тамагынды жегизген,
Карындашты тушто коруп жаткыла.


Аалам отун ар убакта жакыла,
Алтын башка жубунорду тапкыла.
Ал жаштыктан бирге осуп чонойгон,
Аганарды тушто коруп жаткыла.


Илим билим кобун селер тапкыла,
Изденууго жугургуло шашкыла.
Иштеринде жардамыны корсоткон,
Инилерди тушто коруп жаткыла.


Эмгек менен дайым алга ашкыла,
Эрдик менен душман кирсе аткыла.
Эрте туруп мектебине жоноткон,
Эжелерди тушто коруп жаткыла.


Муххамед деп азан унун ачкыла,
Мазмуунуну китептерден тапкыла.
Мусулмандар элчи болгон адамды,
Муххамедти тушто коруп жаткыла.
М Маккамбаев Баткен!26,03,2012


   "Ордолуу Оштон"
Ордолуу Оштун шаарында,
Сулайман тоонун жанында.
Айланышып жургондо
Ошумдун Сонун багында,


Аллахым аман кылсынчы
Жалпы элди жанында.
Булбулдай анда сайрагам ,
Буулугуп калгам чагымда.


Сулайман асман тиреген,
Булуту сонун маалында.
Былтыр жакшы эс алдым,
Барып калып жайында.


Жоро балдар чогулуп,
ичкенбиз анда чайында.
Кызкасы Ошум кооозда,
Кызгалдак гулдоп майында.


Киринесен болот жыланач,
Акбуура жакшы сайында.
Кулпуруп ага корк берип ,
Курманжан турат шаарымда.


Музейге кирген кезинде,
Табасын андан аюууда.
Менин тилек максаттым,
Мактанып аны жазууда.


мекеним Оштой жеримдин.
Тарых кылып казууда.
Ырдаймын аны чарчабай,
Тушкончо тишим азууда.


Ашыгамын ар убак,
Ош жерим сага барууга.
ушундайча тилегим.
Эне сутум арууда,


Озуно жетпей Мирланын,
Москвада карууда.
Тагдырдын берген шартына,
Башыны ийип калууда.


озундон илгам келгенде.
Кулунун ырдан алууда,
Журокто буткон сагныч,
Кокурок туртуп жарууда.


Акчага аны сатпаймын,
Ош жерим андан баалууда.
Сагынчтан бут денем,
Жук тушконсуп таалууда.


Ортодо тоом Сулайман,
Коркуно чыгып барууда.
Коп улут ага кызыгып,
Кыргызды буттан чалууда.


Арам иши ойго ашпай,
Атылып атат жандууда.
Манастын болот урпагы,
Ак калпак элим алдууда.


Чолпонбай болуу тилегим,
Кучтууда болсун билегим.
Ким Кыргызга дос болот,
Кимиси душман билемин.


Кыздарым кордоп ыйлатса,
Тамактан алып илемин.
Карап мен турбайм алыста,
Кардынды жарып тилемин.


Ошту бербейт эч кимге,
Тун жамынып кирбегин.
Ынтымакта жашайлы,
Ушундай менин тилегим.
М Маккамбаев.Баткен!28,03,12Mirlan Makkambayev
Мендик максат бир кызга конул коюу,
Омурум откончокту бирге болуу.
Канчалык турмушта сыноо болсо,
Женемин аны менен болсом чогу.


Турмушта болуп турат конул оруу,
Тугунбойм жашоомду андан кору.
Табалбай копко издейм ошол кызды,
Болосо дейм тапкан жарым акыл ойлуу.
М Маккамбаев Баткен! 28,03,12.


      "Баткеним"
Борбордон алыс жайгашкан,
Баркын кымбат Баткеним.
Балдаданда таттуу сезилет,
Багында оскон кандегим.


Алла таалам кут койгон,
Алтындай менин Баткеним.
Алты жыл дуйно кыдырып,
Алдына жетпей кантемин.


Турмушта осуп чонойгом,
Тагдырым сенсин Баткеним.
Тугонбостур эч качан,
Тартылат сага калемим.


Кун тиет жакшы жазында,
Коп кооз анда Баткеним.
Корк берип орук гулдору,
Коркуно чыгат Мекеним.


Эзелтеден аты аталган,
Элдери сыйлуу Баткеним.
Эн кымбат мага дуйнодо,
Эмгеги Самат Акемин.


Назданып Суйлоп журушкон,
Нааздары сулуу Баткеним.
Нак Акча иштеп журомкн,
Наркыны билем анткеним.)


Илимпоздор коп чыккан,
Искактын жери Баткеним.
Ишинде кошотоп иигилик,
Иштемчил анда элдерим.


Мин туркун анда бактары,
Момосу соонун Баткеним.
Мен жазган ырым сен учун,
Мекеним Менин Баткеним!!!
М Маккамбаев Баткен!!!
30,03,2012
Самат Аке Баткен Районун туптогон киши.        "Апакеме"
Куттуу болсун 49-сиздин жашыныз,
Кудай берип аман болсун башыныз.
Кут кондуруп биздин уйго Апакем,
Каалоом ушул Жуз жаштанда ашыныз.


Урушпастан чонойтунуз Бактыныз,
Урматтаймын Апа деген атыныз.
Ушундай жаштан копту сурайм дагы,
Уйбулолук Болуп журун Бактыбыз.


Тарынбасын жакшы оссун балам деген,
Тандырга жапкан нанын шашып жегем.
Тугонбос Меериминиз бала учун,
Турмушта бактылуумун апам менен!


Талыбастыр сиз бар учун канатыбыз,
Турмушта Апам сизго жаннаттыбыз.
Тупкурундо Журоктун орун алган,
Туболук Апакемдин канатыбыз.

Урматтуу:Апаке сиздин туулган кунунуз менен,
Куттуктаймын Ден соолугунуз чын омурунуз узун,
болсун биздин бактыбызга аман болун.
Атам менен кошо карыныздар!
Сиздерге терен урматы менен Москвадан
Уулунуздар Мирлан.
        "Ыйман"
Жарыктыка жаралган биз пендебиз,
Жараткандан алган ыйык келмебиз.
Жакшлыктан коп нерсени табабыз,
Жарык дуйно сыноо учун келгенбиз.


Ар бир иште боло берсин жакшылык,
Алга кадам ташта пенде артылып.
Ааламдардын падышасы биз учун,
Алла таала Мусулманга барчылык.


Раббим Алла Тушургонго "Кураанды",
Рахмат сага бийик кором "Ураанды".
Расул Аллах Муххамедтей Пайгамбар,
Руху бизди колдоп диним Уланды.


Ырахатын корсун пенде жаннаттан,
Ыйман бергин сактай коргун азаптан.
Ыйман толо Дин баласы болсом мен,
Ыйык кором баардык жакшы мандаттан.


Калтыс ишти келбейт менин жасагым,
Катаал жолдо канча кырды ашамын.
Кадыр баркы эн кымбатыр балага,
"Кураан" анан,Ата Менен Апанын.
Мирлан Маккамбаев Баткен,06,04,2012     "Махабат кыйрыктары"
Журогум жашайт азыр арман менен,
Махабат сен суйуудо жалган белен?
Ар убак сагынтырып сен журосун,
Ойлосом ал кундорум муздайт денем.


Козумдо жаш конулумдо капалык,
Козго илбей жазаптырмын каталык.
Дарегинди азыр суйуум билбеймин,
Олтурамын коздорумо жаш алып.


Эстедим эсим талбай элесинди,
Сен суйуум жазда мага келесинби?
Канчалык омурум бар айталбаймын,
Жашоомо чырак болуп бересинби.


Айла канча копко журдум ойлонуп,
Алсыз суйуум калган экен ойгонуп.
Бак тараптан таппай калдым озунду,
Байоо сезим кокурокто толгонуп.


Мумкун эми сен мага жолукпайсын,
Менден узап турмушта жол улайсын.
Бирок сенсиз жашай албайт ондоном,
Сен гана журогумду толлуктайсын.


Жытын жытап жытына мен тойбогом,
Козун тиктеп копко туруп ойлонгом.
Сен уктайсын ушунчалык ширинсин,
Секелек кыз мени ойлоп койбогон.


Сенде бактым экендигин кеч билип,
Суротуно карайм кечке тигилип.
Сен келбейсин бирок ага ишенем,
Жургум келген бакыт кушун миндирип.

Маккамбаев Мирлан Баткен!!!18,02,201


      "Кыргыз кыздар"
Баткендигим татынам менин жердешим,
Россияда коп журбо тезден кел дейсин.
Бакыт кушу уйбузго консун жаным деп,
Суйуундун бардыгын мага бердейсин.


Нары барсам Оштук кызым  тарынат,
Тарынбачы секлек кыз акен сагынат.
Насип кылып Баткениме алып кетеин,
Оштук кызым  озуно журок талпынат.


Жалалбадтан жакшынакай сулуу пириштем,
Кадамына тиктей берем бассан келишкен.
Айталбаймын мен сага тунук суйуумду,
Коркомунда жоготуудан сени периштем.


Эн татынам Таластыгым сени сагынам,
Бербептирго кудайым мага багыман.
Канча убак алыстатып бизди журсода,
Таластыгым айдайым сени сагынам..


Нарындыгым наздансан сага жарашат,
Коп акматар журот менден сени талашат.
Нары бери кйокондоп отсон кочомдон,
Нарындыгым коп жигитер сага карашат.


Орус пеил Чуйлук кызым менин кайдасын,
Оо татынам сен мага сулуу айдайсын.
Сени издеп таппай калдым азыр мен,
Чуйлук кызым кайдасын сен кайдасын.


Кол чалкыса кошо сенда чалкыган,
Корунуктуу колдук кызым жакшынам.
Кол кармашып копко журуп экообуз,
Кол жегинде суйуум сага айтылган.


Курманжандай эр журок биздин кыздар,
Бубсарадай жакшына  сулуу кзыдар.
Бул ааламдын жылдыздары силерсинер,
Эн жакшына Мага жаккан Кыргыз кыздар.

 
Жети кызды жети жактан ырдаймын,
Кыргыз кыздар мен силерди сыйлаймын,
Кунум менин бугун бутуп калсада ,
Башка улутка мен селерди кыйбаймын.
Мирлан Маккамбаев Баткен!!!22,02,2012.Жан дуйномдун аппак таза барактары.
Тагдыр аны каалагандай барактады.
Журогумдун тупкурундо катып койгон.
Сага деген жалгыз таза барак калды.


Шашылба турмуш деген оной эмес,
жашоодо жумуш жокко колдон келбес.
Баарысын бутуруп турмуш курсак.
Бакытты кармайбызго колдон кетпес!


Арман кылбайм сен деп жашап жургонго.
Атин кылбайм бир озун деп куйгондо.
Тартынбастан мага чырак кел бери.
Жетпейтко дейм бирге ырдап жургонго.


Азыр дедин кутурбодун чырагым.
Озун болгун туболуктуу ынагым.
Жашоо гулун бирге жаным эгелик!
Свет очсо озун болчу чырагым.


Жаныжылда сени менен болобай.
Иштейм жердеш купулуна толалбай.
Эгер насип этсе кудай таалам.
Журобузго туболуко бирге ырдай!Кайда кеттин агентке таштап мени.
Ойлонбой жердеш кызым келчи бери.
Уйкусуз уктай албай олтурамын.
Журокто согуп жатат суйуу деми.


Садагам айланайын карындашым.
Ардайым аман болсун алтын башын.
Ыйманга бек дайым биз бололу.
Анткени булда жакшы карындашым.


Уйундон чыкпай калсан жакшы адат.
Жашоодо барысынан конул калат.
Бактымды жашоодогу кармай албай.
Козумдон булак сымал жаштар агат.


Жалдырабайм суйуу айтып эжеме.
Адашыпмын кечир мени эжеке.
Адашыпмын суйуу ырым жонотуп.
Ачыгынды чыгардымбы эже не?


Келчи жаным кучагыма кысайын.
Чын журоктон суйуу отун чачайын.
Жалгыз болсон жанында мен болоюн.
Сулуулугун дидарына тойоюн.


Баласына мееримин тогуп жургон.
Кыргызымдын кызысын бала суйгон.
Бактылуу энелерден боло бергин.
Ар дайым бала деп жашап жургон.


Кун да кулот,табиятта бейпилдик.
Бардык жерде кененчилик эркиндик!
Кыргыз элим кудай берген белекти.
Тоноп талап жакырлыкка жеткирдик..


Оорубачы айланайын эжеке.
Уй булоно берсин дайым береке.
Анча мынча сага келген оорууну.
Кууп чыкым келип турат эшикке!


Мен бактылуумун сен болсон жанымда.
Бар болчу ардагым бактыма дайыма.
Омур бою кутуп жургон менин суйуум.
Озун менен кошо келген былтыр жайында.


Биздин достук бар болгону тамаша.
Мен жонотпойм алар жаман караса.
Айтып койгун ошолордун баарына.
Турмуш деген озу болор тараза.


Тун жарымда мен уктабай жатамын.
Мен Махабат бир нерсеге капамын.
Олтурганда суйгонумду мен кутуп.
Сагынычтын кусасына батамын.


Журогумо жаны чыккан жарадай.
Мен журомун ага даары табалбай.
Сезимдерим ооруп келет сен менен.
Энесинен ажыраган баладай!


Тарынычка конул кобой кун отсо.
Суйуу деген жан дуйнону жудотсо.
Жашап журуп журогумдо сулуу кыз.
Жан дуйномдун ыргактарын гулдотсо.


Махабатым жалгыз сенден кун корсо.
Жашап келем конулумдо бир боксо.
Эмне кылам анан айтып арманды.
Суйгон адам анан мени жек корсо.


Уктай албай кусалыка батамын.
Мен махабат бир нерсеге капамын.
Журсок боло бизда жаным жанашып.
Мандайында Ата менен Апанын.
МИРЛАН МАККАМБАЕВ.БАТКЕН.


Ардагым сен суйгом чын журоктон,
башкага алмаштърбай сени кутком.
Жашоодо биз бактылуу болобуз деп.
Жаз гулум бир озуно арнап узгом.


Турмуштун таттаал жолу туркун экен.
Тагдырга баш ийуубуз милдет экен.
Тилеген тилектерим орундалбай.
Айтчы неге кыз болдун болоко сен?


Мендеги озундон калган элес.
Унуталбайым ал иш эми колдон келбес.
Аракет кылгым келет дагы деле.
Умутко ишеним чын колдон бербес.
МИРЛАН МАКАМБАЕВ.БАТКЕН.
10,01,2012,23:58 Москва.


Конул чогуп максат ойго ашпады.
Журок сыздап оз суйгонун тапады.
Кимдер менин булук салып оюма.
Кимдер менин гул заарымды таптады.


Кундо жаны ой жаралып сезимде.
Ыр жазамын бак аралап кечинде.
Анда менин мундуу жазган ырларым
 калабы дейм журогундун четинде!
МИРЛАН МАККАМБАЕВ БАТКЕН.
11,02,2012 00:15 Москва.


Тун бир окум агенттимде каары жаш.
Махабаттын ырларына бирдей мас.
Ушу кунду кайра булар табабы.
Учкан куштай кайра колго кармалбас.


Жудодум мен дагы жалгыздыктан.
Асманда айды карайм жаны чыккан.
Тун бою мага шерик болуп чыгат.
Ай менин жалгыздыгым кайдан уккан.
МИРЛАН МАККАМБАЕВ БАТКЕН.
11,01,2012,00:35 Москва. 


Ап-апакай карлар ылдый тарапта.
Шуулдаган кышкы бороон азапта.
Азыр деле ушуп кетем ошончо.
Барып калсам биз коштошкон тарапка.


Жудодум мендагы жалгыздыктан,
Асманда айды карайым жаны чыккан.
Тун бою мага шерик болуп чыгат.
Ай менин жалгыздыгым кайдан уккан.


Ыйлаба агызбагын коздон жашын!
Туболук озун болгун тагдырлашым.
Канчалык кайгы корсон тагдырындан.
Кайтарып бергим келет суйуу жашын.


Турмуш бул тубу терен кыйын нерсе.
Суйбогун эч бир жанды колдон келсе.
Айрылып калгым келбейт озундонда.
Суйуу бул табышмактуу кыйын нерсе.Суйуу бул жан дуйномо жарык берген.
Суйомун мен озунду суйуп келгем.
Кыялда канча куун чертсем дагы.
Жашоодо мен суйууго жетпей келем!


Суйуу бул кыйындагы таттаал нерсе.
Жан дуйном ооруп кетет суйуу десе.
Чынында эгер суйсон жаным мени.
Мен бактылуу кыламын кудай берсе!


Асыл адам журогуно жакканбы?
Ал журоктун ачкычын ал тапканбы?
Махабаттын тушко кирбес ойлору.
Ал суйуубу же коюлган капканбы?


Зерикбей карадынбы журогумду.
Ал журок ким деп гана куйоруну.
Ал журок суйбой калган эч бир жанды.
Билгинин жалгыз анынын журоруну!


Асылым,жамалынды сагындым,
кайдасын сен караанына зарылдым.
Айлуу тунду кирпик какпай атырам,
Махабаттын  азабына кабылдым.


Асылым,бир озунду коргум келет,
Ак танды тостум экен канча ирет.
Сагындым саргайдымго сени суйуп.
Асылым деп айталбадым ичтен куйуп.
Сен экообуз бир басар кун келеби,
Очор бекен журокто куйгон куйут?


Музфира Эже менен
 Музфира Сатвалдиева
Кыйла жолду бастым деги чарчабай.
Арыгына туштум кээде аттабай.
Канча кубат болсом дагы жакынга.
Азыр алар неге калды барктабай.


Mirlan Makkambayev
Баса берин жолду эже чарчабай.
Бакыт доолот сизди журсун атабай.
Айтынызчы ошол адам ким озу?
Сизди журот эмне учун барктабай?


Музфира Сатвалдиева
Баарын чечип акча деген балекет.
Канча кылам боор тартканы аракет.
Бирок азыр кучум женип бараткан.
Алакандай кагаз кучу бар экен.


Mirlan Makkambayev
Турмуштун ойдо ийири ырхактары,
Тун тушуп барыбызды Жыргатпады.
Ишенген чондорубуз озун ойлоп,
Кыргыздыy жашоосуну кыйратпады/


Музфира Сатвалдиева
Чондор эмес чокчондошуп тууганын.
Бул дегени шайтанындын кууганы.
Акыры заман келгендиги ырасбейм.
Нан бергенин беттен алып жулганы.


Mirlan Makkambayev
Тема ачтык жакшы маек курганы,
Чондор эмес дейсиз анын тууганы.
Бар байлыгын тоноттурбай элимда,
Дайым даяр Баарысыны кууганы.


Музфира Сатвалдиева
Чонду кууйм деп элим дагы жанылды.
Биригишип кара жоолук салынды.
Бир гана эмес кооздолгон сулуу шаар.
Коз тунартып жалын тутун жамынды.


Mirlan Makkambayev
Менда аны эстен журом кетирбей,
Кыргыз куусу кыргыз жерде чертилбей!
Башында эле баштаганы башкача,
Озбек бийге тушкон эле Чечинип эй.
Кыргызсынбы кыргыз салтын сактагын,
Кылымдарга созго калып жатпагын.
Козун жумуп кете бербес эч кимге,
Аны жазып азыр чыгат жаштарырын.


Музфира Сатвалдиева
Эми болсун жергебизде тынчылык.
Жамандары киришпесин кыпчылып.
Пейли жаман кирип келсе жашынып.
Баатыр элим чачтан алсын ыргытып.


Mirlan Makkambayev
Элиме Тагдыр берген армандары,
Убадасын аткара албайт адамдары.
Умтулуп урдаганын алып качкан,
Чондору Кыргызымдын жалгандары.
 


Гулбурак менен!
21:25 Кыргыз Кызы ответ
Очууго аз калды азыр зарятым,
бул омурдо ырым менин канатым,
куйорманмын коп акындар ичинде,
аз болсо бар го менин талантым.


вчера 21:28 Mirlan Makkambayev
Аз болсода менден коптур талантын,
Калкып учкун кайрылбасын канатын.
Телефонун койгун анда зарядка,
Анда эч очпой журсун зарятын.


Кыргыз Кызы
Коптор мага ийгиликти каалады,
конул дароо ыр жазууну самады,
акындыктын суусун ичкен бир агам,
менден артык ырдайсын деп баалады,


андай кепти которо албайт журогум,
ыр дуйнодо аран жургон бироомун,
коодондогу толкуп жаткан сезимди,
ырым менен сыр болушуп журомун .


вчера 21:42 Mirlan Makkambayev
Сырын айткан ырынада кулпуруп,
Сырдаш болдун ырын менен умтулуп.
Садагасы карындашым Гулбурак,
Дайым алга журо бергин умтулуп.
Бул жашообуз таразадай корунот,
Суйушкондор бир биринен болунот.
Эрдик кылып ага каалап амандык,
Гулбурагым Курманжандай корунот!
Ыр ырдасан блогкторго жаныртып,
Агандында конулу сага болунот.Кыргыз Кызы
Болунот деп суййшкондор айттыныз,
ал созуно кандай сырды каттыныз,
курманжандын урпактары болоорум,
агам азыр еске салып жаттыныз.
талант жактан ыр жазууга умтулган,
мен балапан а сиз кыроон буркутсуз,
жардам берин алга карай жылууга,
курулбайт го имарат да туркуксуз.вчера 22:01 Mirlan Makkambayev
Ооба айттым Курманжандын кызысын,
Эч убакта тугонбосун ырысын.
Коп ырларды шатырата тез жазган,
Кыргыз кызы билем акын кызысын.
Талантынай ташкындасын ааламга,
Сабак болсун ырланда жаманга.
Жаратканым эн таттуу бериптир,
Бул дуйнодо акын болумуш адамга.
Буркут дедин суйунтуруп аганды,
Кетирдинго Гулбурагым чамамды.
Ыр жазыууга келбей койду колдорум,
Утуп алдын азыр Гулбурак аганды.Кыргыз Кызы
Жениш созун айтып агам алганы,
соз бутту деп намек таштап салганы,
камынгандай агентинен шарт чыгып,
аай болгон женекеме барганы?


Mirlan Makkambayev
Гулбурагым кыздын жоктур кабары,
Кызы болсо аган ага барабы!
Издеп журот ааламды жер кыдырып,
Тапкан кызы болот анын аялы.))))


Кыргыз Кызы
Тандап учат булбул кушу бактарды,
тандап журуп алып албан таз жанды,
апаке деп кызмат кылып журосуз,
анаконда аялынды бакканды.Mirlan Makkambayev
Аялым жок азырынча бойдкмун,
Кайдагыны Гулбурагым ойлопсун.
Баккан жокмун аноконда аялды,
Дагы айтам бала бойдон бойдокмун.)))Кыргыз Кызы
Тушунбопсуз агам бир аз созумо,
капалыкты албан конул торуно.
келечекке мыкты жубай табыныз,
сыйлуу конок бололу биз торундо.


Mirlan Makkambayev
Андай иштер турат дечи конулдо,
Сыйлуу конок болуп жургун торумдо.
Эч капалык тарткан жокмун Гулбурак,
Жакшылыктар коп болсун дейм омурдо.


Тамашамны конулуно албагын,
Гулбурагым карындашым ардагым.
Анаконда деген созду унутуп,
Жакшы ойду конулуно жайлагын.


Баткендикта Акысылкта жанашып,
Анаконда деппиз анда адашып.
Жаман коруп калга экен ошондо,
Блогктордон анакодалар карашып.


Тамашалуу ыр жазабыз кичине,
Гулбургаым алба аны ичине.
ошондода каттуу маек курупуз,
Олгонсупта ит олгонсуп ичиме!!!Кыргыз Кызы
Ит олгонсуп калат дедин ичиме,
болдун агам тийишкендей кичине.
ун катпастан бир аз агам турайын,
тилимди мен тиштеп алып тишиме.
анаконда созу сонун билгенге,
кызуу маек кучагына киргенге.
анча мынча заар тилдуу кыздарды,
оной болот кайырмакка илгенге.Mirlan Makkambayev
Анаконда билбептиримин сырларын,
Аныктайтко аны сенин ыралын.
Азбы копу тамашалуу ыр жазып,
Алтын жаштык отуп жатат жылдарым.


Аракетим кылбайм кызды илгенге,
Адашканмын белгилуу ал билгенге.
Азыр Мен Алсызмында жалгызмын,
Алма бакка корком жалгыз киргенге.


Кыргыз Кызы
Корккон жанга кош корунот деп коет,
корксон агам атыр жытка ким тоет?
жалкоолорчо коркомун деп жашасан,
жалгыздыкта еко козун мостоет.


Тамашалап айттым агам себеби,
алма бакка кириштин жок кереги.
тагдыр буйруп кезиктирет озуно,
бешенене жазган ошол женемди.


Mirlan Makkambayev
Коштоп журор магадагы Алла бар,
Алла деген баардык жанга барабар.
жалгыздыктан жадабаймын эч качан,
Коруп турган кокто бизде Алла бар.
насип этсе аган дагы табаттыр,
Озу менен журчу кызды барабар.


Кыргыз Кызы ответ
Табылбайт деп айткан жайым жок еле,
билем бирок агам анча шок неме,
кыз жандоодо ага жетпейт таптакыр,
жада калса тез атылган ок деле.))


Mirlan Makkambayev
Сынды тагып агасына Гулбурак,
Тамшадан ырды жазат бат курап.
Ишенсен эгер Гулбурагым озумо,
Журогумдун торт бурчуда бош турат.


Журоктон мен суйгонмун деп адашып,
Бойроогумдон суйгон экем жанашып.
Андандагы жыл айланып кун отту,
Мындан ары журбоюнда адашып.Кыргыз Кызы
Журок менен суйуп турсак кыйналып,
бойрок менен деп айтасыз кууланып.
чанагына жаштар толуп бир убак,
жаткан елек ооруп агам сууналып.
Унутпастан терен каткан журокко,
агам аны алмаштырбайт чурокко.
азыр чалып алым жаман деп айтса,
бир ордунда олтура албайт моонотко.Mirlan Makkambayev
Куулук кылып тулку болсом суйуудо,
Ичтен отум алоолонуп куйуудо.
Экообузго жат эместир бул журуш,
Чарчабадык суйуу жолдо журуудо.


Кееде ойлоп шарабына мас болом,
Бокогончо ичемдагы бир тойом.
Билесинго пивого мен алмашбайм,
Суйуумду баардыгына тен койом.


Ойлономун калгым келет асынып,
Апакемди ойлойм анда артылып,
Мен алыста жетпей ага журсомдагы,
Ак сутуно кылалбаймын касчылык.
Бул суйуунун эн кымбаты мен учун,
Уй буломо болгон суйуум барчылык!


Кыргыз Кызы ответ
Ун катпастан ойго батып калдынбы,
тикенек деп ичтен согуп алдынбы.
айдай сулуу перинди адып эмине,
откон мезгил элесине бардынбы.


Эки чыкты агам айткан создорун,
кайсы кызды суйгон еле бойрогун.
жанынды да кыйдырганга ундогон,
суйгон еле кимди агам журогун?


Ар созундо 2 турдо суйлодун,
бойрогунду журогунду гулдодун.
ачык айтчы ай чыкканда ээрчишкен,
болгон беле анык деги суйгонун.


Mirlan Makkambayev
Жети жылда суйдум аны эрчишип,
Алып качты аны бироо эрчитип.
Аган байкуш аяласыда калбады,
Россияда калды аган тентишип.


откону кунум унуталбай коп журдум,
Бирде капа бирде ойлоп мен кулдум.
Омур деген ото берет экенда.
Торт жыл отуп анан дагы кыз суйдум.


Жашоодо жок болот экен кор суйуу,
Кыялдарда жашайт тура бул журуу.
Эн кымбатын ойлоп азыр тапканым,
Атам энеме болгон суйуу чын суйуу.Кыргыз Кызы
Кечириниз журок дартын тырмадым,
билем бирок болбойт мындай кылганым,
шылтоо менен агенттеги жалпыга,
ачып салдым агатайым сырларын.


Mirlan Makkambayev
Менда аны келген болчу ырдагым,
Сен билгендей ошол жерди тырмадын.
Эбак эле бирок айтып бутконмун,
Жан ырымда жашоодогу сырларым.


Кыргыз Кызы
Бутуролу бугунчо ыр кесени,
жетти окшойт ырлардын сан эсеби.
качты деген ойлор пайда болбосун,
жумуштамын иштоо керек себеби.


Mirlan Makkambayev
Макул анда жакшы ишти уланткын,
Каза бергин ырыскысын булактын.
Кучтуусунада карындашым Губурак.
Блогтордон азыр мени кулаттын.
Негизги женуучусу болдун сен,
Бугун чапкан биз тартышкан улактын.


Кыргыз Кызы
Жендин сен деп кошоматты кылбаныз,
мактабастан агам мени сынданыз,
балын сунуп калп создорду айтпасытан,
калемпирден сунуп кээде чынданыз.


Топчуке менен!

Кыргыз ЖИГИТ Аксы (17:15)

Татынакай кызды кордум Волгадан.
Бир кыз менен чогу туштук Хондадан.
Кудай эми сактасын деп турамын.
Тили узун, уусу зыян Анакондадан))))))


Mirlan Makkambayev (17:17)

Сактасын досум анокондадан,
Туш бергин жетелешип хондадан.
Ар тарапка конулунду бурбагын,
Татынакай кыздар тушсо волгадан)))Кыргыз ЖИГИТ Аксы (17:13)

Кара Бумер минем дедим умтулуп.
BMWда жургум келди жулкунуп.
Андай буюм мага тийсе омурдо.
Кетет бекем мен да анда кутуруп.
Тебилбеген айдалбаган бир
Тико турат тизилишип туп-тунук...


Mirlan Makkambayev (17:28) :

Тебилбеген болсо Тико Туптунук,
Ага досум эрте баргын жулкунуп.
Эгер минсен BMWнын буусуну,
Эртен эле айтат досум журтчулук)))


Кыргыз ЖИГИТ Аксы (17:32)

Сен да журбо автоматты бук кылып.
Мингин досум жакшы жакка умтулуп.
Машинанын арзанына кызыгып.
Калба досум бирдемкени жуктуруп)))


Omurbek Azimbaev (17:37)

Кеп кылбасын десен досум журтчулук
Ланд Грузер мингилечи булкунтуп
элдер коруп силер минген немени
башкаларда алгаласын умтулуп.


Mirlan Makkambayev (17:38) :

Арзанына кызыкпайтко досунда,
Билет анда койоруну уткуруп.
Эрте эле соз болуп кетмекин,
Эгер аны жургом болсом жуктуруп.)))


Omurbek Azimbaev (17:49)
Жуктурбада, уткурбада уткула
БУУ эмес МАСЛО сынан туткула
айдагыла скоростто 180/
аста бирок уят болбой журткада/


Кыргыз ЖИГИТ Аксы (17:49)

Кыздан кордум кылыктанган сымбатын.
Коргум келет урмат сыйын кызматын.
Алайлычы аял кылып Мирлан дос.
Бентли менен Майбехтен да кымбатын...


Mirlan Makkambayev (17:58) :

Кыздар болуп биздин досум бактыбыз,
Бентли,Майбехтен болуп калды Атыбыз.
Эгер мындан кымбатары чыкса эгер,
Анда боломок ошол биздин Катыныбыз))))


Уулкан менен!
8 февраля 21:19 Mirlan Makkambayev
Омур отот кыштын куну билинбей,
Сыноо жашоо калбайт достор тилинбей,
окунобуз ар бирибиз ке куну.
Кор пенденин жашап жаткан мининдей.
М.Маккамбаев
8 февраля 23:56 Mirlan Makkambayev 
Алтыным сагындымго кулгонунду,
жанада сени менен жургонумду.
Убакыт откон сайын озгорулуп,
Башкага арнаптырсын журогунду!!!

9 февраля 00:13 Mirlan Makkambayev
Армандуу ырлар жазып суйгонумо,
кайгыны уйгондоймун журогумо.
Каталык кимден кеткен тушунбоймун,
Турмушта жетпей калдым суйгонумо.
М.Маккамбаев

9 февраля 00:31 Mirlan Makkambayev 
Жараланган азыр менин журогум,
Келип турат суйуу жолун курогум.
Келечектен бактымын менин табылса.
Омур бою ошол кызды суйомун!!!
М.Маккамбаев


9 февраля 00:34 ЖОНОКОЙ КЫРГЫЗ КЫЗЫ!!!
Ошол кызын Мирлан байкем мен болойун.
Дидарына кумар кана бир тойойун.
Туболукко суйсон мени кадыр,барктап.
Тун уулумдун атын сен деп койойун!


9 февраля 00:41 Mirlan Makkambayev 
Ал баландын озунсунго апасы,
Бирок ага боло албайм атасы.
Кечир эгер конулуно каттуу тийсем.
Котор албайм бироолордун катасы


9 февраля 00:44 ЖОНОКОЙ КЫРГЫЗ КЫЗЫ!!!
Тамашалап айтсам досум конбодун.
Создорумо конулунду болбодун.
Кез келиптир,жазып койдум жон эле.
Чынга алып коз жашынды колдодун!


9 февраля 00:52 Mirlan Makkambayev
Колдотподум карындашым жашымды!
Кара жерге салбайым бирок башымды.
Ыр жазаганда абайлатып жазыгынын.
Кыска кылбай узун гана чачынды!!!


9 февраля 00:58 ЖОНОКОЙ КЫРГЫЗ КЫЗЫ!!!
Сиркен сенин суу которбос болдубу?
Айып тагым боксоо конулун толдубу?
Тамашаны билбептирсин кечиргин.
Сага мени же бироо байлап койдубу?
Кыска эмес,менин оюм билгинин.
Мен ойлордун чексизимин билгинин.
Илхам келип,жаза салып ийипмин.
Кечир деймин,катуу кетсем ийгинин!


9 февраля 01:10 Mirlan Makkambayev
Майда эмес бирок билгин ирикмин,
Аба жутуп жашап келем тирикмин.
анча мынча башкаралбай каламын.
Ыры оргон таттаалдыгын ийиктин.
шамы болом жашоомдогу пликтин,
ырчысымын ыр дуйнодо бийиктин,
каттуу тийсе кечиргинин карындаш,
Ыр ырдаган созу мендей жигиттин!


9 февраля 01:14 ЖОНОКОЙ КЫРГЫЗ КЫЗЫ!!!
Ак конулмун кечирем да айылдаш,
Таарына албайм,кабак буркоп,кеерип каш.
Жанылбас ооз,мудурулбос туяк болбос.
Адашыппыз экообуз тен болуп жаш!


9 февраля 01:17 Mirlan Makkambayev 
Рахмат менин тушунуктуу айылдашым,
Ак жуздуу татынакай карындшым.
Капа болбо калемин курчуй берсин,
Розадай ыр дуйнодо падышасын.


15 февраля Уулкан Ураимовна!!! (17:45)

Билесинби досум биздин кундорду.
Уйдон качып,отурушта жургонду.
Апалардан ширин токоч жесек да.
Эртеси эле,унуткарган тундорду.
Дискотека,вечерлерде журчу элек.
Уйго туну жашырынып кирчу элек.
Тутуп алып сабаса да апабыз.
Эртеси эле свиданияда журчу элек!15 февраля Mirlan Makkambayev (17:48)
Туп,туп кирсен анда апан ойгонду,
Шондо сени катту сабап койгонбу?
Мен олтурдум тан аткыча кутуп сени,
Айланып ай сен жашаган коргонду.))))


15 февраля Уулкан Ураимовна!!! (17:53)

Ошол кундор турат дале эсимде.
Жоолугушуп,бак тубундо кечинде.
Суйууго биз паанек кылып алганбыз.
Бир дарак туп,ак кайындын четинде.


15 февраля Mirlan Makkambayev (18:06) :

Апыртырып ырды жазып кичине,
Кире калдык бактарындын ичне,
Ошондогу кундор эстен кетпейтко,
Оз этимден бергем сенин итине)))
Уулкан Ураимовна!!! (19:51) написал в микроблог:
Озундон сурдономун жагалдана.
Качууга жол издеймин амалдана.
Соз,таппай,уяламын жаш баладай.
Карегиме,карегин кадалганда!
Колокомдой басасын мени жандап.
Жолубуз бир экен дейсин,
мени алдап.Батына албайм,
тик кароого коздорунду.
Кирсиз созун,бараткансыйт мени арбапMirlan Makkambayev (20:40) :
Жарашкан кашка сурмасы,
жалгыз дейм сендей ургачы.
жалбыртап куйуп кетпейин,
Жалжылдап карап турбачы.
Турагын экен Кадамжай,
турамын айла табалбай.
Кетеин десем кеталбай,
Калайын десем калалбай.Уулкан Ураимовна!!! (20:40) :
Ырларындын жарашканын карачы.
Алыс деле эмес айыл арасы.
Кадамжайдын кызымын да,эркеси.
А сен болсо Баткенимдин баласы!


Mirlan Makkambayev (20:47)
Билем болом Баткенимдин баласы,
Орук зардын жакшы сонун талаасы.
Кадамжай деп же башка деп болунбойм,
Мен Баткендик бирок Кыргыз баласы.Топчу менен.

ырларына жазып жатам жоопту,
Топчу досум бугун жаман оолукту.
Болбой калды телефондон жазганым,
Азыр мына жандырдымго нооту.
Кантип досум коштобой мен турамын,
бир миноото коп соз сенден угамын.
Бисмилада кирбей калды оюма,
Кандай кызга кандай ырды курамын?


Кана досум тамашаны баштайлы,
кылдыуу ырдан блогторго таштайлы.
кылымдарага карыбастыр ырларын.
Келгин досум мына эми баштайлы.Кыргыз ЖИГИТ Аксы (0:48) микроблог:
Чындап эле Топчу досун булукту.
Бугун мына ырды ачтым кудукту.
Уну жокго ун беремин Мирланым.
Суйлотомун жада калса дудукту.
Сен да акын мен да акын сооройбуз.
Анда эмесе кобойтолу урукту.))))

Кантип досум кобойтосун урукту?
Чындап бирок суйлотосун кудукту.
Мага мындай талбаынды кутпогон,
Менден кантип кобойтосун уркту)))


Мейли дечи баары бугун буулукту,
Жазда келди жан дуйносу дуулукту.
Акындардан тапсан эгер аяшты,
Ошондо дос кобойтчу сен урукту))))
Кыргыз ЖИГИТ Аксы (0:52)  микроблог:
Жооп бердим жазып жаткан ырына.
Мирлан досум сыр кошоюн сырына.
Колдон келсе бугун эмес эртеге.
Ичиремин ырды куйуп чыныга.
Аксылыктан сага келген салам деп.
Жеткирип кой бул ырларды кызына.?


Билесинго аяшын жок алсызмын,
Как жерине кармадында жалгыздын.
ыр дуйнодо мен коп кыздуу болсомда,
Чын дуйномдо бирок досум жалгызмын.
Кыргыз ЖИГИТ Аксы (0:58)микроблог:
Эх Мирланым чала ойлоп тушунуп.
Капа болбо катуу айтсам ушкуруп.
Грипп деле жугуп калат эмеспи.
Катуу эгер алсан досум чучкуруп.
Сенда азыр кучко толгон учурун.
Бирок билгин аял заттын укугун.
Эгер сенин генин кучтуу болгондо.
Кобойтосун акындардын тукумун.
Артка ташта азап менен арманды.
Сенден кордум Кожомкулдай балбанды.
Тарбиялайт элем досум такшалтып
Аяшымдан чыккан акын балдарды..Калбайт досун сен айткандай ушкуруп,
жашап келем дайым алга жуткунуп.
Алла таала берсе эгер аялды,
Анан чыгат балдар досум ун куруп.
Аяш уулун анда сага беремин,
Озун уйрот ыр дуйнодо терминин.
Аяш уулун акын кылып тарбиялап,
Акыйкаттай таза сабак бергинин.


Кыргыз ЖИГИТ Аксы (1:02) микроблог:
Бир убакта кучтуу болот алсыздар.
Коп нерсени тушунушот жалгыздар.
Эгер досум кайненем макул болсо.
Сага берер уйдо жап жаш балдыз бар


Балдызынды бирок досум коро албайм,
Кадамжайдан беери досум ото албайм.
Кыз балаага узак жакта кыйын болот,
Кыз баланын кыйналганын каалабайм.


Кыргыз ЖИГИТ Аксы (1:09)микроблог:
Тушто бизге берип турсун аянды.
Ал эми досум сага берсин аялды.
Аяш менен болуп жаткан суйуунду.
Эл журтума жеткиремин баянды.
Берсен мейли бергин улуу баланды.
Уйротпоймун эшек дептер жаманды.
Атыр жатыр болуп калат суйлосо.
Эмне досум ошентип ырдаса жаманбы.


Кыргыз ЖИГИТ Аксы (1:12) микроблог:
АЛЫСтыкты жакын кылат кыз деген.
Аны жакшы тушунолу биз деген.
Мейли досум каяктан алсан озун бил.
Алгалайлы акындык бул из менен.
Кайненеме айтып койом озунду.
Алып салсын сени анда тизмеден)))))))


Так уйроткун жакшы берсин саламды,
Туура ойлоп туура койсун кадамды.
тартыштыра ырдап берсин элиме,
Так ошондой тарбияла баламды.
Атыр жатыр боло берет уйронсун,
Ар бир жердин куулорундо куулонсун,
Акын болуп ата жолун уйронуп ,
Аяш уулун мейли алыстан уйлонсун.Ата эне бербейт кызын алыска,
Аны айтып Топчу досум жарышпа.
Алмак элем бирок кызын берсе дос,
Алты айга бир келетко барышка.


Кыргыз ЖИГИТ Аксы (1:22) микроблог:
Баткен досум келгенби дейм намыска.
Конул бурбай жаш оспурум балдызка.
Шылтоо айтып бир чечимге келбедин.
Ойлодунбу бербейт деп кызын алыска
Шартынада конуп бермек кайненем
Кыз жигиттер суйуп эгер табышса


Алабыз деп бирдей ашынып,
Кез келгенде калат экен жашынып,
Откондо эле Айдананы ырдадын,
Айпери деп тургандайсын ашынып


Кимсин берсин айтчы деги,
Бирин коюп бирисин ырдайсын эми.
Сен чечимге келгенде карап кором,
Анан ойлонойлу ошондо кенри.)))


Ойлонуп досум бир чечимге келсен,
Талашпай бироосуну мага берсен,
Мендагы ал сулууга ырым арнап,
Махабаттым ага арнап терме терсем.


Кыргыз ЖИГИТ Аксы (1:31)  микроблог:
Айтып берем уксан досум туурусун.
Айдана деп ырдаганмын сулуусун.
Бирок тагдыр алып келип тандады
Айпери деп журок ойлойт улуусун.
Аламын деп далай жолу умтулдум.
Кээде жендим кээде анан утулдум.
Жарым карыш чыга албай жанынан.
Кайненемдин тузагына тутулдум.))))


Кыргыз ЖИГИТ Аксы (1:37) микроблог:
Негедир конул толкуп журок дегдейт.
Кичине ката кетирдин мандай тердейт.
Кадамжайдан нары отпойм деп салдын.
Кайненем сага эми балдызды бербейт


Тузак дебе конгон досум багынды,
Андан досум сындырбагын шагынды.
Булбул унун мына ушинтип досуке,
Айпери деп Айдана деп жанырды,


Мейли анда сага бажа болоюн,
Эжекемдин бактарына коноюн.
Сен Аксылык булбул болсон Топчуке,
Мен Баткендик булубул озум болоюн.


Эжекебай уйунузго толоюн,
Топчу доско озум бажа болоюн.
Эне деген ыйык турар омурдо,
Эн биринчи сизден сурап койоюн.Кыргыз ЖИГИТ Аксы (1:41)  микроблог:
Биринчи сен алыс дедин чандынго.
Анан кайра ондоп ырдап салдынго.
Билбейм эми кайненем озун суйлош.
Мен бирдемке дей албай калдымго)))))


Тушунбодум досум сенин ырына,
Туз ойлоймун тура ойду ырыма.
Туйшук тартып келе берме озумчо,
Чанбайм бирок досум ырыма,


Мен Баткенден алыс жерден боломун,
кызын алаган жерге дайым кономун.
Баткен тарап барып калсан сенда,
Бажа келди деп бир койду ошондо сойомун.


Раазы болуп берсе эгер Ата эне,
Бакытка жетебизго андан деле.
Турмуш таттаалдыгын билип туруп,
Эмне учун досунду кыласын жеме.


Кыргыз ЖИГИТ Аксы (1:50)микроблог:
Мирлан досум ырдан жаздын жакшылап.
Мына ошентип туркун сырын ачылат.
Бугун мына жакшы болду маектер.
Уйкум келди сен да досум жакшы жат


Анда досум озундагы жакшы жат,
Ширин уйку балышына башты кат.
Айданамы коруп калсан тушторундо,
Анда досум бажанда ыссык салам айт.Москва шаары 10,12,2011
Азгырылбай дуйно байлыкка,
адамдык инсабын сакта .
Ардайым азабын тарткан.
Ата-Эне меенетин акта!


Тарынтпай силерди баккан,
Тун уйкуда уктабай жаткан.
Ыйласан эмисизип жаткан,
Энендин ак сутун акта!!!


Заманды кылба шылтоо,
Болбогун эч качан жалкоо.
Ата эне менен бирге жашасан,
Ардайым бактылуу жашоо!!!
МИРЛАН МАККАМБАЕВ БАТКЕН.14,12,2011
"Айылыма"
Кочо жымжырт ит ургонун угамын,
Айыл карап мен ойлонуп турамын.
Кетсем дагы кайрылаарым озунсун,
Тамга терип сага белек сунаарым.


Айыл кечи кандай соонун керемет,
Куштар сайрайт,жаткан жерим керебет.
АЛЛАХЫМДАН амандыгын тилеймин,
Айылыма тынчтыгын берсе деп.


Кыткылыктап балдар,кыздар добушун,
Унуталбайм кайда болсо конушум.
Айыл кечи сагынаарым озунсун,
Озун менин туболуктуу конушум.


Канча убак отсун мейли арадан,
Акурпагым сен сулуусун кайрадан.
Канча кооз жерди бугун корсом да,
Мен озундун кооздугун самгам..

МИРЛАН МАККАМБАЕВ БАТКЕН!
     "сагыныч"
Сапарда журомун сагынып,
кусалык азабын тагынып.
Ардайым озунду эстеймин ,
журогм кусага малынып.Алтыным сагындым жузунду,
корууго шашамын ар куну.
Убакыт отпостон журомун ,
озунду ойлоймун кун,туну..Алыстап ортодо аралык ,
Бакыттты биз кундо самадык.
Журоктун сокконун уксанчы,
Сагынычтан кусага камалып..Корбоймун унунду угамын,
коз жашым тыйалбай турамын.
Энсеймин мен дагы озунду,
Алтыным башкага кыйбаймын..Коздорун соонунго карагат,
тиктесен журокту жаралайт.
Суйуунун азабын тартканда,
Ал адам озумо карабайт...Кетпегин башкага адашып,
Сагынам башкадан талашып.
Уктасам тушумдо коромун,
жургонду экообуз  жанашып.
МИРЛАН МАККАМБАЕВ БАТКЕН!
15,12,2011-жыл.

          "АЙЫЛЫМ"
АМАНСЫНБЫ АЙЛАНАЙЫН АЙЫЛЫМ,
САЙАСЫНДА ТУРДУМ АППАК КАЙЫНДЫН.
КУШТАР САЙРАП БАЛДАР ОЙНОП ЖУРУШКОН,
ДАРЫЯЛАРЫН АК САЙЫНДЫ САГЫНДЫМБАЛАЛЫК МЕЗГИЛ ОТТУ СЕНИ МЕНЕН,
ТОЛКУСАМ ТОЛКУНУНА ЖЕТПЕЙ КЕЛЕМ.
АЗЫРДА ОЙЛОЙ БЕРЕМ СЕН ЖОНУНДО,
БООРУНДУН КЕНДИГИНЕ ЖЕТПЕЙ ЧЕНЕМ..МЕЙЛИ ЖЫЛДАР ОТСО ДАГЫН АРАДАН,
МЕН ОЗУНДУ БАШКА АДАМГА КЫЙБАГАМ.
ЖАШТЫК МЕЗГИ ОТУП СЕНДЕ ЖАЙНАГАН,
ЖУРОГУМДО ЖЫЛУУЛУК БАР,ЖАЛГЫЗ САГА АРНАЛГАН!АЗЫР МЕН АМАЛЫМ ЖОК АЛЫС ЖАКТА,
САГЫНАМ МЕН ОЗУНДУ КЕЗ,КЕЗ ЧАКТА.
ТУРМУШТУН АРАБАСЫН ТАРТЫП ЖУРОМ,
АЛЫСТАМЫН,МЕН СЕНДЕН АЛЫС ЖАКТА.АМАН БОЛ КАЙДА БОЛСОН АЙЫЛДАШТАР,
АК ЖУЗДУУ ТАТЫНАКАЙ КАРЫНДАШТАР.
АТА-ЭНЕ ЖАНА ДАГЫ ДОС КУРДАШТАР,
АМАН БОЛ КАГЫЛАЙЫН АЙЫЛДАШАТР..
15,12,2011-ЖЫЛ.
МИРЛАН МАККАМБАЕВ БАТКЕН!!!  "Кеч куз"
Кеч куз.Тушуп дарактардан жалбырак,
Куштар кетип,талаа турат жалдырап,
А мен болсо карай берем дагы эле,
Озун келчи жакты карап жалдырап...


Шыбырашып жалбырактар даракта.
Шуулдаган кузгу бороон азапта,
Ушуп кетем азыр дагы ошончо,
Барып калсам биз коштошкон тарапка!


Шамал айтты жортуп келип талааны,
Абдан кыйын ал мезгилдин абалы.
Ажыраштык туболукко биз эми,
Турмушта биз ордубузду табалы.


Ойлуу басып,ойлуу обон жаратып,
Ун созчу элем мен озуно баратып.
Мейли эми буйюрганга айла жок,
Экобузду койду эми ажыратып!!
16,12,2011-жыл
МИРЛАН МАККАМБАЕВ БАТКЕН!!!"МАХАБАТ"
Махабаттын козун ачып озу кетти,
ойготуп куч кубатты денемдеги.
Анткени жакшы элес калды менде,
Сен менен бирге жургон кезимдеги.


Которуп кокурогм ,кен дем алып,
Суктанам дагы деле ан-тан калып.
Ал кунду эстесем конул толот,
журоктон чыкан ойлор ырда болот.


Ал суйууго жетип турса ойкуштап,
Бактарында соккон желдин дабышы.
Ал добуштан угулбаса оргуштап,
Эки адамдын эки жолдон агышы.
16,12,2011-жыл
МИРЛАН МАККАМБАЕВ БАТКЕН!!!
      «Жанылыпмын»
Жаным менин эмне мынча озгоргон?
Кайгы кетпейт сени суйгон коздордон!
Уктаганда издей берем озунду.
Ширин уйку жакшы коргон туштордон!


Уйкум качты уктаганды унуттум,
Орту очподу махабаттай куйуттун.
Жарканаттай учуп кирсен агенттке,
Жанып кетет улбулдогон умутум.


Куштай болуп учкум келет озуно.
Асман менен бут дуйнону айланып.
Бирок кудай энсегеним бербестен.
ортобузда алыс болду аралык


Мендик болгон сага таза сезимдер,
Махабатым эртели кеч сени издер.
мейли суйбо!бирок мага ишенгин?
сен деп гана согуп жатат сезимдер!!!!


Омур отот кыштын куну билинбей,
Сыноо жашоо калбайт достор тилинбей,
окунобуз ар бирибиз ке куну.
Кор пенденин жашап жаткан мининдей.Аран басам кусуалыка малынып,
сагынычтын кусасын мен тагынып.
Таш боор болдун эмнегедир билбеймин.
жалгыз сени журсом жаным сагынып.


Сени суйдум буюрук алып тагдырдан
Суйуум турат кокурокто жанырган
насип кошсо биз бактылуу болбуз
мен ушуну сурап турам тагдырдан


Кеткин кочуп журогумдон туболук!
Бул созумо озум берем куболук!
Башка жазбайм атындыда атабайм!!!
Журо берем кусалыка чомолуп!


Омур отот кундур тундур токтобой,
Ырдаганды ырлар менен коштомой,
Эртен эле отуп кетет омурлор,
Кыргыз элим койбойт бизди жоктобой!!!Куттум сени кундур тундур тажабай.
Кышкы суук кышкы тундор азап ай.
Эми гана кирип азыр чыгам деп.
Эмне мынча тажаттымбы аябай????
 

Макул чыккын жакшы гана эс алгын,
Махабатты журогумо сен салдын.
мейли мендик сезимдерге ишенбе!
Куноокордой башым ийип мен калдым


Ыйлагым келип жатат бугун жаным.
Ыр менен аткырамын бугун таным.
Суйуунун торуна мен тушуп калып .
От болуп куйуудого менден жалын!!!


Мен суйуудо адашыпмын жанылыпмын.
Озундон шуру мончок тагыныпмын.
Эч бир коздорум уйку корбой.
Ааламдан жалгыз сени сагыныпмын!!!
Мирлан Маккамбаев!Баткен!09,02,2012            «Апакеме»
Алтын апам остурдунуз азап менен,
тун ичинде уктабастан ойлоп терен.
менин балам эл каатары озсокендеп,
тун уйкудан меерим чачып мага кенен.


Aплар жер жузуно меерим берген,
бала учун жанын эмес баарын берген.
эгер биз алыстасак аплардан,
тун ичнде уктабастан бизди эстеген.


Алпештеп ак сут берип баккан энем,
кайда журсом азабымды тарткан белен,
алыста мен жургондо сагынып сен,
апаке дубаа кылып жатын бекен.


Бул дуйнодо кымбат экен апа  деген,
Меримин таппай келем башка жерден.
Канчалык сагынсамда алыстардан,
журогум бир озуно арнайт элем.


Апаккем сен жалгызсын бул дуйнодо,
апаке куч бересин журогумо.
элиснди тумар кылып жашай берем,
апаке суйум кучойт сага деген.
 

Мен эстеймин балалык кездеримди,
канчалык сага азап бергенимди.
айтканына раазы болуп отурбастан,
россияга качып мен келгенимди.
 

Убакыт учкан куштай баратабы,
апаке токтоталбайым неге аны.
торт жыл отуп арабыздан калса дагы,
неге мен жетпей келем сагадагы.
 

Журогум ыйлайт апа сага деген,
сагынамын жолдор алыс эми кантем.
эгер мен сага жетпей олуп кетсем,
ырларым калат апа сага деген.


Апакем кагып турган журогумсум,
сен менин ташты жарган мурогумсум.
журоктон ырлар жазам бир сен учун,
сен менин керек болсо омурумсум.


Коптон бери коро элекмин - жузунзду,
Конулумдон кетпединиз, эске тушуп.
Кетеер куну, эске тушту бала чагым,
кучак жайып тосуп алын баратамын.


журок боздойт,боздойт неге кайрадан.
ызгаар согот,тун тушконсуп айланам.
кыял жетет,колум жетпейт апаке,
кусалыктын чынжырына байланам.


Апаке сенден азыр алыстамын,
Жалбырактай соолуй алсыздаймын.
Жалооруп сен да сезсен керек,
Жандуйномдун сендеп сыздап,ачышканын.


Жалынга батып журогум,
апам деп жашап журомун.
Жашымдан берип тарбия
Жал ооруп мени остурдун.


Алтыным апам берекем,
Унуткум келбейт сени мен.
бактылуу жашап журо бер
уч уулун эки кыз менен


Алыска кетсем жанындан,
Апакем сени сагынам.
Ар дайым бар бол суранам,
АЛЛАХым берсин жашынан.


Алтын апам остурдунуз азап менен
тун ичинде уктабастан ойлоп терен
менин балам эл каатары озсокендеп
тун уйкудан меерим чачып мага кенен!!!


Алпештеп ак сут берип баккан энем ,
кайда журсом азабымды тарткан белен,
алыста мен жургондо сагынып сен,
апаке дубаа кылып жатын бекен!!!


Ар дайым элесимде апакем сен
алыстан сагынамын жет албай мен 
сагыныч журокту эзет кусалантып
сезимди сизге болгон туталантып

 
Апалардын ыйыктыгын барктайлы
эмгектерин ак сутуну актайлы
бугун келип эртен кетчуу бакытка
эленчектеп эч убакта качпайлы
 
 
Бугунум бар эртенимди билбеймин
апалардын ден соолугун тилеймин
эх алахым омур бергин апаларга
корсун бакыт балдарынан апларда


Алтындан кымбат апакем,
Атынды ыйык тутам мен.
Айтылып буткус мээримине тен,
Ааламда бир жан бар бекен?


Парздарды бекем тутасын,
Пайдалуу иштин кулундай.
Пешенен жарык,ырыстуу,
Пейилди берет бир Кудай.


Алыска кетсем жанындан,
Апакем сени сагынам.
Ар дайым бар бол суранам,
АЛЛАХым берсин жашынан.


Кайгырба батып санаага,
Кадырын чачпайм талаага.
Канатым учпай турганда,
Караанын болсун жанымда.


Ээндесем коштойт караанын,
"Этият бол!",-деп келесин.
Энекем менин берекем,
Эргитет батан журок жебесин.
Мирлан Маккамбаев Баткен!!!
      «БАТКЕНИМ»
Орук  зарым  татынакай  Бакткеним,
Кайда  болсом  ойлорумдан  кетпедин.
Кыял  жетет,  озум  жетпейм  негедир,
Сагынамын   орук   зарлуу  мекеним.Алыста   журом   бугун   Баткенимден,
Толгоном   мен  озумчо  чын дилимден
Орук   зар   гулун   ачса   эрте   жазда,
Баргым мен келип журот  ич ичимден.

 
Ап-апакай   болуп  жашыл  айлана,
Орук  гулун  ачып  турат   жай  гана.
Жур  эрчишип  баралычы биз дагы,
Бизди  кутот! бизди суйот  ал  гана.


Баткенимдин  кулунумун  мендагы,
Бардыгыбыз  жашап  жаткан эл дагы.
Башка  элде  журсок дагын жердештер,
Баткен  учун  бир  жакшы  иш  кылалы.
МИРЛАН МАККАМБАЕВ БАТКЕН!
16,01,2012, 16:43 МОСКВА


"Баткенге"
Аралап бут дуйнону кезсем дагы
Озуно татыбайтко баардык жерлер
Мекенди сагынып ыр жазганда
ойлорго келе берет Сонун Кептер


батекним сагынгамын жерим сени
баралбай алыстамын бугун эми
аяш ава,аяш эже баарынарды
Сагынам баарысыны Орук заарды


Эрте жаздын эртесинде эртелеп
тушко кирет ке бир кыздар эркелеп
Басышып орук зардын арасында
гулун жытап терчу элек эртелеп


орук гулу кандай сонун керемет
Баскым келет бактарында жетелеп
Баралбай алыс жерде журсом дагы
Сага арнап ыр жазамын эркелеп!


бак даракка толгон менин баткеним
Мактанамын Айтып бутпойм кептерин
Менам эде шотте осуп чонойгон
Алыстатты тагдыр бизди кантеин!!


Актурпака бараарым чын кайрылып
Алыстарда Журом сенден аыйрылып
Ак суундун жеегин  бойлоп жургондо
Ойлобопмун кетмин деп айрылып!


Журогумо эелеп алып туболук
Баткенчилер ойноп кулуп журолук
Баткенимден алыс жерде журсокда
Айланчыктап сыйлашып биз журолук
МИРЛАН МАККАМБАЕВ БАТКЕН!!


             Бактылуу бол!!!
 
Ардагым сени суйгом чын журоктон!
Башкага алмаштырбай сени кутком!
Жашоодо биз бактылуу болобуз деп!
Жаз гулум Бир озуно арнап узгом!!

 
Турмуштун таттал жолу туркун экен!
Тагдырга баш Ийуубуз Милдет экен!
Тилеген тилектерим орундалбай
Турмушка чыгып кеттин болоко сен!!


Тупкулугу мендик болуп жаралып
Бирок менден башка менен жашадын
Жаз кунундо журогумдо Муз тонуп
Кыйалымда сени менен жашадым!


Окунбо турмушта сен омур сургун
Ата-эне болгун дагы бала суйгун
Конулду которгун сен чогорбостон
Ачылсын бакыт жолу сага деген!      "Кош Бол Ош"
Узап мен кетип жатам Ош жеримден
Айландым ак калпактуу Кыргыз элден
Мекеним Сенден узап бара жатам !
Сен учун нечен ирет ыр жаратам


Озундон осуп менда чонойгонмун
Келечегин алда канча ойлогонум
онолтсом деп мен сенин келечегин!
Билимге алда канча кадам койдум!


Орто жерде Тооун турат Сулайман!
Ыйык жерди берген экен кудайдан
Нечен адам перзент тилеп ал жерден
Нечен адам ошол жерге Сыйнган!!


Кыргыз жерим менин Оскон мекеним
Корбой калдым Алыс жерде экенмин
Байлыгына коз артырган озбекти
Ош жергемден кууп чыгат бекенмин

 
Коз артырып ботон элдер Ошума!
Ортоп чыкты озбек аттуу кошуна
Биздин элде жашаганы азсынып!
оз фатани кылгысы бар оюнда!


Эл учун деп нечен жигит коз жумат!
Аны эстесем коздорумдо жаш турат!
Биро калды баласынан айрылып
Ал жигиттер келбес эми кайрылып!


Барын женип Кыргызымдын Уул Кыздары!
Азыр барсам Шаарым кооз дагы
ардайым бар болгула замандаштар!
очурбой Оштун атын Уул кыздары !              « Атакем»
Алла таалам берсин  Ата омурунуз,
Ардайым  ачык   болсун  конулунуз.
Адал тамак,Ак тарбия берип бизге,
Атакем жаш кезимден остурдунуз.


Тапканын  озу жебей бизге берип,
Талаадан келчу элен баарын терип.
Таманын  тешелиптир  Атакебай,
Турмушта  бизди деп жашай берип.


Атакем айрылганын  Атакенден,
Алтын жаш он тогуз жашын экен.
Аман болуп узак эми жашай берин,
Андайды бизге Ата  салбаса дейм.
Мирлан Маккамбаев Баткен  2012,02,04


      «Ата Апам»
Апакем  биздин  бактыбыз,
Атакем  ыйык  тактыбыз.
Адал  тамак  жедирип
Беш  баланы  бактыныз.


Азыр алыс иши жайым турагым,
Алаканды ачып дуба кыламын.
Алла таалам насип этип магада,
Атам апам бердин жашоо булагын.


Сиздер дарак  биз болобуз бутагын,
Сезим таза  ырды  жазат чунагын,
Селер  отпой  жашгыла омурдон,
Атам апам  жашоодогу  тумарым.Атакем аска зоом тенир тоом,
Апакем боорундагы булак болун.
Алыста сагынып жатат уулун,
Арман ай,колду сунсам жетпейт колум.


Арка белим бир тууганым Курбанбегим ,
Кичуу иним,Нурланбегим жашоо демим.
Айдыным карындашым  акылдашым,
Айканым Аман болсун алтын башын.


Атам апам копко корбой жузунду,
Бир туугандар укпай журом унуду.
Алыс жерде сагынычтан кысылып,
Ырлар менен созом мундуу унумду.
Мирлан Маккамбаев Беткен!!!
10,02,2012 Москва


 «Энседим «
Турмоктолуп  ырлар  жатат  буралып,
Жипкен  тизген шурудайго чубалып.
Кече  коруп  жаным  сени  тушумдо,
Кечке  чеин  бугун  журдум  кубанып.


Кубанычтын  болбогондой  ченеми,
Айтып  жатам жатаарда мен келмеми.
Мен  сагындым   садагасы  озунду,
Тартынбастан  жаным мага кел бери.


Насип  этсе   жаратканым  кудайым,
Ак никелуу озун  болгун  жубайым.
Ата-Эне   сыйлагандан   тажабай,
Сен  Апама  кызматтарын кыл дайым.


Ата-эне   биздин  болуп  бактыбыз,
Омур  берип  тарбиялап  бактыныз.
Кызыл жолду Актурпакты айлантып,
Бар тапканын  Баткен  элге  чачыныз.
Мирлан  Маккамбаев  Баткен!!!
23,01,2012-жыл Москва!


                 Аксылыгым
 Ар бир ырын сабак болот жакшылгым,
Ак ниеттуу ак калпактуу Аксылыгым.
Аман болуп ырдап жургун ыйман ырын.
Адеп ахлак сенин ырын жакшылыгын!


Кудай кошкон дос бололу Топчуке?
Кунум бутуп акыретке жеткиче.
Куштай эле учат тура бул омур,
Кел ырдайлы бизди алып кеткиче.


Саламатта болгун менин Аксылыгым!
Сый урмата болгун досум жакшылыгым.
Сен айланып Баткен тарап барып калсан,
Сезилетко келейткансып жакшылыгын.


Ыйманга бек созго чечен Аксылыгым,
Ыр ырдасан тогулотко жакшылыгын.
Ыраазымын сендей досту тапканга,
Ыр артынан келет тура жакшылыгым.


Лириканын  Ичкен  ондуу  шарбын,
Лириктерге  жакшы  Аксы тарбым.
Лирик деген атын очпой кылымга,
Лирик досум сен бактылуу жашагын.


Ырыстуу  кенен  тура   Аксы  жери,
Ыйманга  толо экен элдин пейли.
Ыймандуу  Акындарын  тарбиялап,
Ырчысын   чыгарыптыр  Аксы  эли.


Гулго оронуп сезимдерин Аксылыгым,
Гулдой  бергин  кобоюп  жакшылыгын.
Гулдоп   дагын  осо  бергин  Топчуке,
Гулдой  болуп чыга берсин жакшы ырын.


Ырдайсын   ыйман  ырларын,
Ырында   досум  сырларын.
Ырчыны  досу  мен  болуп,
Ырдасан   кошо  ырдайын.


Мактабаймын мен сени Аксылыгым,
Мен жаздым кандай болсон бар чылыгын.
Мына ушинтип ыр жазышып коноктошуп,
Москвадан  тапкан  досум  жакшылыгым.
МАККАМБАЕВ МИРЛАН  БАТКЕН!!!
24,01,2012-Жыл Москва.


          «Тагдрылаш бол»
Айлам  кетип  сабырымда калбады,
Коодондогу  кимга айтам  арманды.
Жандан  коруп мен жактырып журсомда,
Мен  суйгонум   жаным сага жалганбы?


Болгун  келет мага жаным карындаш,
Болсон деймин озун мага тагдырлаш.
Мен айтканды угуп туруп  ардагым,
Келчи эми турмушума жардамдаш.


Сен  болбосон баркы жоктой Баткеним,
Карындашым  суйом  сени кантемин.
Кузго  чейин  кутуп  тургун  чырагым,
Актурпака  алып  качып  кетемин!


Кудай кошкон жар бололу туболук,
Оруктордой  момолошуп  журолук.
Бул  дуйнондон,ол дуйного кеткичек,
Бирге  басып, бирге  ойноп кулолук!

МИРЛАН МАККАМБАЕВ БАТКЕН!!
24,01,2012-Жыл Москва,


       «Чондорго»
Биз болобуз Россиянын Мигранттары,
Орус эли Мигрант десе ыйлайт бары.
Туш тарапка жонотуп жатты бизди,
Турмуштун  ойдо иийри  ыргактары.Кыргыздан келген адам саны арбын,
Жургондо ботон элде жеген кайгым.
Кыргызды,Кыргыз алдап бара жатат,
Бербестен Ак меенетен тапкан нанын.


ООО Чондорум ачкылачы козунорду,
Кскылачы Ойнок болгон котунорду.
Колуна эгер тушсонор тоногондор,
Кыргызым сууруп алат отунорду.


Билбейм элим кайда биз баратабыз,
Армандуу ырды кундо жаратабыз.
Кыргыз деп отуп кеткен аталарды,
Качан биз бут дуйного таратабыз?


Акаев сен!кеттин алдап элимди,
Ботон элден кыйла сокку жединби?
Бирок эми коро албайсын эч качан,
Киндик канын тамган жерди Кеминди.Жйырма жыл турсандагы бийликте,
Чыкпадыкко дайым журдук кризисте.
Акырында  баарын тоноп кеттинго,
Оз элинди калтырып сен кризиске.!!!Бакиев  сендагы   кыйратпадын,
Кыргыздын жашоосуну жыргатпадын.
Эч  качан  кечирбейт  Кыргыз сени!!!
Энелердин  неченин  сыздатканын.


Азамат жигиттер кетти олуп,
Ыйлады Ата Апа жашын тогуп.
Аларды комду бирок оз жерине,
Сен олсон сени кайга койот комуп?Ойлобой нечен  ишти жазадынар,
Мылтыкты оз  эллине такадынар.
Качтынар батпай калып Мекениме,
Ботон жерге коюлатко жасатынар!


Убадандан копту бери эллине,
Бакиев сен кызмат кылбай жерине.
Беларусыяга сенда качып кеттинго,
Уят болуп Бутун дуйно эллине.


Мына ушундай жашап жаткан тирикмин,
Уйдо жатып кечке достор зериктим.
Ыр дептерге жазып бугун олтурам,
Жооруктарын биздин Сасык бийликтин!


Мирлан Маккамбаев Баткен!!!     "Махабат кыйрыктары"
Журогум жашайт азыр арман менен,
Махабат сен суйуудо жалган белен?
Ар убак сагынтырып сен журосун,
Ойлосом ал кундорум муздайт денем.Козумдо жаш конулумдо капалык,
Козго илбей жазаптырмын каталык.
Дарегинди азыр суйуум билбеймин,
Олтурамын коздорумо жаш алып.Эстедим эсим талбай элесинди,
Сен суйуум жазда мага келесинби?
Канчалык омурум бар айталбаймын,
Жашоомо чырак болуп бересинби.Айла канча копко журдум ойлонуп,
Алсыз суйуум калган экен ойгонуп.
Бак тараптан таппай калдым озунду,
Байоо сезим кокурокто толгонуп.Мумкун эми сен мага жолукпайсын,
Менден узап турмушта жол улайсын.
Бирок сенсиз жашай албайт ондоном,
Сен гана журогумду толлуктайсын.Жытын жытап жытына мен тойбогом,
Козун тиктеп копко туруп ойлонгом.
Сен уктайсын ушунчалык ширинсин,
Секелек кыз мени ойлоп койбогон.


Сенде бактым экендигин кеч билип,
Суротуно карайм кечке тигилип.
Сен келбейсин бирок ага ишенем,
Жургум келген бакыт кушун миндирип.

Маккамбаев Мирлан Баткен!!!18,02,2012

Ар-бир адам кайсы китептерди сөзсүз окуп чыгышы кКитептер  - жан дүйнөнүн азыгы. Анткени китептерде адамзатттын  тарыхы, топтогон тажрыйбасы, акыл-эси, руханий байлыгы камтылган. Ушуга байланыштуу көп учурда адамдын кандай экендигин анын окуган китептери боюнча баамдасак болот.
«Кыргыз маданият борбору» ушундай суроо менен окурмандарына кайрылат. Анын жыйынтыгында баарынан көп сунушталган 100 китептин аталышын камтыган тизмекти сунуштамакчыбыз.

Толугу менен http://kmb3.kloop.kg/?p=10035

Метки: адабият, Китеп, Кыргыз маданият борбору

Без заголовка

Ак монгудон жаралган дайра суусу,
Ысык-колду айланган аппак куусу 
Эч тендешсиз мекеним Кыргызстан.
Озу сенде табияттын сулуулугу.ав.Тологон.


Жерим десек,элим десек биз баарыбыз

Жерим десек,элим десек биз баарыбыз
Мекен десек,олком десек жаш каарыбыз
Сага керек.мага керек кыргызстан
Сакташ керек,суйуш керек биз баарыбызМекенди сактоо сенин парзын,менин парзым
Унутпастан сактап калуу  ата салтын
Тоолорубуз биздин кооз,бергим келбейт
Саткылачы беребиз десе да,миллион тонна алтынАнан туура кээ бирлери баркын билбейт
Тоолор сатып,жерди сатып акча алсак дейт
Аларга эмне,акча деген биринчи орунда
Туулган жердин,Ала-Тоонун баркын билбейт


Азыр тууган сен кыргызсын,мен кыргызмын
Келечеги кыргызстандын колубузда
Сактап,барктап калайлычы олкобузду
Мындан дагы онуктуруп урпактаргаКуч бирдикте ата-бабам айткан экен
Биз кыргызбыз бийлике эч ишенбеш керек!
Манас атам согуш салган кытайларга
Урпагыбыз
мекенибиз сакташ керек!Озун ойлон тоолор,жайлоо журогубуз
Ойлон бооз уй,кымыз ичкен кундорунуз
Куштар сайрап,сайда тунук суулар агып
КЫРГЫЗСТАНЫМ ЭЧ АЛМАШПАС ТУНОГУБУЗ

Метки: акын

Кыргызстанга!Кыргыздарга.

Кудайга шугур кыргызмын,элим менин улуу эл
Кудайга шугур кыргызмын,жерим менин улуу жер
Кудайга шугур кыргызмын,кок аска менин тоолорум
Кудайга шугур кыргызмын,атабыз Манас колдосун


Ак калпак кийген кыргызым,коктогу турган жылдызым
Кылымдар жашап келесин,кыздары сулуу кыргыздын
Кай жерде журсом тартасын,сагынтып мени озуно
Жайлоонун таза абасы,барсам деп энсейм кунуго

Жургонум башка бир олко,турмуш да эмне кыласын?
Булбулдун унун сагындым,тан эрте сайран курганын
Турмуш бул тарткан араба,кай жерге гана барбагын?
Бейиштей жерим Кыргызстан,канчалык сени ансадым

Чалкыган колум Ыссык-Кол,жээгинде бассам жай гана
Сагынчым кандай жазылмак,которуп конул жон гана
Тоолордун салкын абасы,токойдо куштар сайраны,
Журоктун жаткан тубундо,жазылмак беле жарасы?


Баарыбир суйом жеримди,сыймыктанам КЫРГЫЗМЫН
Баарыбир суйом жеримди,очпосун атын КЫРГЫЗЫМ

Кыргызга кыргыз тили жарашпайбы?

Кыргызга кыргыз тили жарашпайбы?
Же кыргызча суйлогонду каалашпайбы?
Башка тилде суйлосо экен же Ата-Энеси
Атасы кыргыз,Апасы кыргыз карашпайбы?


Кыргыз тили моодадан калгандайбы?
Кыргыз тили унутулган армандайбы?
Кыргызмын деп Жылдызмын деп ТАРЫХЫМ чоон!
Мактансак,суйлосок эмне жалгандайбы?


Кыргыз тили сага керек,мага керек
Ата-Бабам суйлогон тил,суйлош керек!
Кыргызча апа деген соз айтканбыз 
Кыргызча эле суйлоп атып олуш керек!


Жаштарда болот тилеги элибиздин
Жаштарда журот журогу элибиздин
Жаштарыбыз кай тилде суйлосо эгер
Жашоосу бурулат ошол жакта элибиздин


Билбе эмес,биле бергин жыйырма тил
Шол тилде иштеп акча сен таба бил
Унутпай ара-торо суйлоп тургун
Алгач айткан созун эсте,АЛ КЫРГЫЗ ТИЛ


Тил сакташ буйрук эмес ущуну билчи
Сакта деп да,сактата албайт уруп бизди
Озубуздун ким экенибизди барктабасак
Бир да эл,эч качан сыйлап койбойт бизди!


Башка тилде суйлош учун эн биринчи
Кыргызча соз курайсын которгону
Ошону жанындагы кыргыздарга
Кыргызча эле суйлосон он болбойбу?


Тарыхыбыз кылымдарга кеткен элбиз!
Таалайлуубуз Ала-тообуз суйгон элбиз!
Бир гана жоготпостон журсок болду
ЭНЕ ТИЛДИ,КЫРГЫЗ ТИЛДИ СУЙСОК БОЛДУ

Менин Ыр саптарым Кыргызстанга!Кыргыздарга деген сообществомо кирип ырларыма кубо болунуздар
 

КЫРГЫЗ тилин онуктуруу учун ымыркай жаштардан башташ керек

КЫРГЫЗ тилин онуктуруу учун ымыркай жаштардан башташ керек. Жаштар учун адабият жетишпейт, балама жомок окуп берейн десем кыргызча жок. Ар бир адам озунон башташ керек. Мисалы мен Кореада иштешим учун корейче билишим керек эмнеге 30 жыл 50 жыл Кыргызстанда жашап алар кыргызча билиш бейт. Себеби муктаждык жок алтернатива озубуз беребиз орусча суйлойбуз кыргызстанда туруп.

73 94, 10-01-2011 08:32 (ссылка)

Без заголовка

кыргыз тилим эне тилим балдайсын.
мен кыргызмын кыргыз тилин барктаймын,
оо кыргызым кел суйлойлу баарыбыз.
кыргыз тилди унутпайлык жалпыбыз.

кыргыз тилде Манас атам суйлогон.
кыргыз тили кылымдарда очпогон,
мындан ары кыргыз тилин орчутуп.
биз дуйного данктайлы.

Тил жок болсо улут жок,
канча тилдер болуп кетип жатпайлы.
ошондуктан эне тилди барктайлы.

эне тилдин учурдагы абалы,
эн томонку денгэлде жатпайбы.
сен ойлогун сен сыздагын тил учун.

Сен болбосон кыргыз тилин ким ойлойт.
озбекпи, казакпы, же тээ орусунбу?
орус келип эч качан
кыргыз тилде суйлобойт,
кыргыз тилин билсе да,
ал эч качан куйунбойт.

Maksat Aimanbaev, 06-01-2011 07:10 (ссылка)

КЫРГЫЗСТАН ОБОНДОРУ: http://my.mail.ru/community/kyrgyzmusic/

ТОМОНКУ ШИЛТЕМЕГЕ КИРИП, КЫРГЫЗЧА КЛИПТЕРДИ, ФИЛЬМДЕРДИ КОРУП, МП3 ФОРМАТЫНДАГЫ ЫРЛАРДЫ КОЧУРУП АЛА АЛАСЫЗДАР:
http://my.mail.ru/community...

Без заголовка

Ар бир адам уйдон тилин сыйласа, кочодон да сыйлай алат. Азыркы ата-энелер балдарынан апа же ата деген созду укулары келишпейт.Эгерде баласы апа деп койсо кары корунот имиш

В этой группе, возможно, есть записи, доступные только её участникам.
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу